Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1398 (Katastrofa… Predskazanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1398, 28 Travanj 1940

KATASTROFA… PREDSKAZANJE…


Nepodijeljena pažnja je potrebna kako bi se bilo sposobno primiti sljedeće proglašenje: Božanska Mudrost je naumila jedan događaj učinci kojega će biti užasni. Katastrofa će se odviti u vrlo bliskoj budućnosti koja niti može biti spriječena niti umanjena posredstvom zemaljskih napora. Bezbrojna duhovna bića će se pokrenuti u akciju i, na Božansku instrukciju, pokrenuti u potres unutrašnjost Zemlje, Zemlja će se raspuknuti i mase vode će izbiti; jedan čin uništenja katastrofičnih razmjera će se dogoditi koji će donijeti neopisivu bijedu ljudima koji će biti njime afektirani. I ovo će se dogoditi vrlo brzo… Jer vi ljudi ćete sebe jedino smatrati moćnima i sigurnima od sve opasnosti još jedno kratko vrijeme; vi jedino promatrate svjetovne događaje oko vas i osjećate se sigurni i izvan opasnosti… ipak vi zaboravljate da postoji Sila koja vlada nad svime u, na i iznad Zemlje.

A budući vi zaboravljate Onoga Koji vlada u skladu sa Njegovom voljom, On će vam progovoriti kroz prirodne sile i vi ćete Ga morati slušati, je vi ćete biti nesposobni izbjeći Njegov glas. Vi ne obraćate pažnju na poduke odgore, patnja na Zemlji ne mijenja vaše razmišljanje, ipak vi nećete biti u stanju ugušiti Božanski glas budući je on snažniji nego svaki glas svijeta. I prema tome vam je to proglašeno unaprijed, tako da ćete prepoznati Gospoda kada Njegov glas odjekne… Treba priznati, svijet ne želi čuti ništa u svezi toga, on će pokušati kontrolirati veliku nevolju sa čisto zemaljskim sredstvima i neprestano nijekati Božansku aktivnost. I mnogi će se složiti sa ovim mišljenjem i time jedino vidjeti bijedu ali ne prepoznaju Božansku volju koja će, poradi poboljšanja čovječanstva, izložiti cijela prostranstva zemlje uništenju. I ovo će vrijeme sebe navijestiti činjenicom da će država biti afektirana od strane jedne nezaslužene pošasti koja će naknadno dovesti ovu državu u vrlo ozbiljne poteškoće, i budući nikakva zemaljska pomoć više neće izgledati moguća Bog Osobno će stupiti u akciju i podučiti elemente prirode da interveniraju u zemaljskim mjerama.

I tkogod je sebe smatrao velikim prije će postati malen, jer on će trebati sve njegove sposobnosti kako bi izgradio što je bilo uništeno. Ljudi će biti potrebni za rekonstrukciju njegove vlastite države koja, budući je prethodno napredovala, biti pusta i ogoljela i zahtjeva mnoge radnike. I ovo je vrijeme kada će ljudi reflektirati o različitim pitanjima nego prije. Jer svatko tko preživi ovo vrijeme će doista uživati Božju naklonost… On je posvjedočio kako je sjedinjen sa Gospodom… u najvećoj nevolji on je poslao njegove misli Ocu na nebu, i Otac je odgovorio molitvu ljudskog bića koji Ga je prepoznao i otkrio u najtežoj nevolji. Naposlijetku, On jedino šalje tešku patnju na čovječanstvo tako da će ono iznova pronaći svoju vjeru u Boga… I stoga će On također morati iznova nasilno podići potpuno uništenu vjeru demonstrirajući Njegovu svemoć ljudima i ukazujući svijetu kako je On Gospodar nad nebom i Zemljom.

AMEN

Spread the Truth