Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1397 (Intimna Očeva Ljubav… Zabrinutost za mlake… Sredstva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1397, 28 Travanj 1940

INTIMNA OČEVA LJUBAV… ZABRINUTOST ZA MLAKE… SREDSTVA…


Riječi ne mogu izraziti s kojom Ljubavlju Otac na Nebu brine o Svojoj djeci. On je neprestano zabrinut za Njegova stvorenja i jedino uvijek želi osvojiti njihovu Ljubav, tako da dođu k Njemu i kod Njega ostanu do u svu vječnost. A Njegova se briga osobito odnosi na one koji se nepromišljeno prepuštaju struji vremena, koji se ne obazirući se na veliku opasnost priključuju ovim strujama i gube čvrsto tlo pod svojim nogama… vjeru u Boga, koja mu je podrška i oslonac u zemaljskom životu. Njihova volja nije okrenuta ni dobru ni zlu, oni ne traže zlo ali također ne pružaju nikakav otpor kada im ono pristupa…


Oni također nisu očigledno okrenuti ni od dobra, ali sami također nisu aktivni u djelima Ljubavi; oni nisu niti vrući niti hladni, nego bez ikakvog vlastitog poriva za aktivnost. I stoga oni nemaju nikakav cilj pred očima, i njihov život je isprazan i bio bi proživljen uzaludno ako ih Otac na Nebu ne bi htio prodrmati iz njihovog lijenog (tromogmlitavog) mira… Ovi ljudi često moraju biti vrlo teško pogođeni, prije nego izgube svoju ravnodušnost i počnu razmišljati drugačije. Samo najdublja samoća i najbolnija patnja mogu ostaviti dojam na ove duše, a često je uspjeh ovoga također samo bijes ili ogorčenost.

Jer oni zatvaraju oči i uši na patnju bližnjih, i ništa što ove pogađa ne pobuđuje njihovo suosjećanje… Stoga Bog Sebe mora učiniti primjetnim na način koji za čovjeka znači nevolju i brigu. Jer Njegova najintimnija Ljubav nije prepoznata i čovjek u nemaru više ne pronalazi put do Njega. A put kojim on hoda vodi u zabludu. Bezimena bijeda će stoga pogoditi ljude koji u vremenu nevolje još ne prepoznaju Božju ruku… bezimena patnja, koju oni osjećaju na sebi samima… A Gospodar će čekati dok se zov iz čovjekova srca ne probije do Njega, i ovaj čas će biti blagoslovljen, a duhovno buđenje posljedica takve patnje, u kojoj je čovjek pronašao put do Boga. Jer tek sada on počinje stremiti i misliti na svoju dušu. On se više ne upušta bezvoljno u vrtlog života, nego ima čvrsto tlo pod nogama… on je postao vjeran i sada uvijek i posvuda traži Boga…

AMEN

Spread the Truth