Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1395 (Zvučna Riječ… Rezonantna podloga… Instrument…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1395, 27 Travnja 1940

ZVUČNA RIJEČ …. REZONANTNA PODLOGA …. INSTRUMENT ….

Na izvjestan način mora postojati rezonantna podloga ako želimo da se ton čuje, a ista je stvar sa unutarnjim glasom koji je zamjetan tek kad je čovjek prijemčiv za fini zvuk Božanskoga glasa. Ovaj instrument …. ljudsko srce …. mora takoreći proizvoditi ton, koji Sâm Božanski Majstor stvara i koji vrlo intimno i harmonično dotiče ljudsko srce. I, u skladu s tim kako je instrument njegovan, divniji i nježniji je i zvuk koji iz njega proizlazi, tako da zvučanje Božanske Riječi može čuti svaki Zemljanin, samo ako voljno otvori svoje srce i žudi čuti Božansku Riječ.

Pa i pored toga, prava je rijetkost to da Bog može na taj način govoriti ljudima. Jer, nitko ozbiljno ne žudi za ovom Božanskom ponudom, pošto čovjek nema želju čuti što mu vječni Tvorac želi reći. I, bez želje je opet nemoguće dostaviti mu Božanske Istine. A u takvom položaju su danas gotovo svi ljudi. Oni bi mogli čuti Božju Riječ, i ona bi se mogla čuti direktnim putem ili pak putem predaje, ako čovjek sâm nije u stanju svoje srce učiniti prijemčivim za prijem. 

A čovjek nije sposoban onda kad njegova volja ne potiče srce da služi kao rezonantna podloga …. znači voljno i radosno osluškuje sve dok u srcu čovjeka glas ne zazvuči, na neopisivu radost toga koji osluškuje. Jer Bog će govoriti sa svakim koji Njegov glas želi čuti; On će u srce svakog čovjeka postaviti dar zamjećivanja, kako misaonog prijenosa tako i zvučne riječi, te dostave mozgu, gdje se to onda i razumski obrađuje, i tako Ju čovjek prima, ili kao jasne misli ili pak kao duboko doživljene riječi, koje ne trebaju postići ništa drugo negoli ljudima na Zemlji dostaviti Svjetlo i Istinu, ako se to potražuje ….

AMEN

Spread the Truth