Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1168 (Božanski blagoslov… Stremljenje razvoju duše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1168, 9 Studenog 1939

BOŽANSKI BLAGOSLOV …. STREMLJENJE RAZVOJU DUŠE…

Moj blagoslov obećavam onima koji Me slijede, koji čine sve što je u skladu sa Božanskom zapovijedi Ljubavi, i koji se skroz podređuju Mojoj volji. Tako da će Moju neprestanu blagonaklonost moći uživati onaj tko bezuvjetno odustaje od svega na Zemlji da bi primio duhovno blago. Njemu će biti sasvim izvjestan Moj neprestani blagoslov i neće trebati biti izložen nevoljama, jer ako Mi se duša preda, ni tijelo ne treba patiti od neimaštine, da ne bi bio ometan rad na duši. 

Smjernost ne bi trebala prestati nikada na Zemlji, jer dok god čovjek boravi na Zemlji, dane su mu prilike koje služe njegovom usavršavanju. Kraj zemaljskog života je određen svakome, s mudrim pred-viđenjem onoga što dolazi, i kako nitko unaprijed ne zna kad mu je kraj, vrijeme na Zemlji treba biti iskorišteno tako da svaki dan čovjek može biti opozvan bez da se plaši. A svo nastojanje treba biti usmjereno ka razvoju duše prema gore, te briga za tijelo treba biti stavljena u drugi plan. Misliti na dobro bližnjega je neusporedivo vrjednije za dušu nego neprestano paziti na vlastito dobro.

Čovjek u svom vanjskom omotaču je prolazan, ovaj služi samo svrsi sklanjanja duše, tako da neprestano treba prvo podmirivati dušu i čovjek kao takav koristiti sve prilike koje mogu služiti za dobrobit duše. Tako da čovjekov život na Zemlji ima vrijednost tek kad se njeguje duševni život, kad je svaka misao čovjeka upravljena na njegovu duhovnu dobrobit …. Muke tijela su često potrebne kako bi duši pružile pomoć, ako ona postaje mlaka i nemarna. Rad za dobrobit duše mora biti neprestan, neprekidan, ako duša želi da joj zemaljski put donese krajnju zrelost. Ovo kratko vrijeme na Zemlji koje vam djeluje teško učinit će vam se neznatnim spram slave koju međutim možete primiti kad vam je zemaljski život donio savršenstvo.

I sad ako Me slijedite, ako se trudite postati savršeni, i sve Moje zapovijedi ispunjavate radosna srca, ako ništa ne činite bez Mene i Moju snagu molite za svako vaše naše nastojanje na Zemlji, ostati ćete u Mojoj Ljubavi, i Ja ću vas blagosloviti. I život će vam postati lak, samo ako vašu duhovnu dobrobit stavite ispred svega drugoga i živite zemaljski život po Mojoj volji. Tako da, molite stalno za Moj blagoslov, za Moju Milost, kako bi vam se put na Zemlji učinio prolazan i vi postigli vaš cilj …. 

AMEN

Spread the Truth