Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1149 (Sjedinjenje s Bogom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1149, 26 Listopad 1939

SJEDINJENJE S BOGOM…

U razmjerno kratkom vremenu duša je u stanju sebe sjediniti s duhom, ako je čovjek iskreno željan stupiti u vezu sa Vječnim Božanstvom, i on stoga ruši sve prepreke koje su bile podignute između njega i Oca na nebu. Volja za sjedinjenjem s Bogom uklanja jednu prepreku za drugom, budući je najveća prepreka bila odvraćanje od Vječnog Božanstva iz slobodne volje. Što zemaljsko dijete iskrenije (srčanije, intimnije) teži sjedinjenju, to otvorenije ono sada objavljuje svoju volju, i prema tome, njegovo razmišljanje je na pravom putu, koji vodi do spoznaje Vječne Istine. Sada će također ono prezati od laži, i izgubiti svaku oholost, ono će činiti sve da bude Vječnom Božanstvu po volji, i svjesno će odložiti ono što bi moglo biti ometajuće za sjedinjenje s Njime, a to čovjek može ostvariti u kratkom vremenu, i sebe osloboditi, budući čežnja za Ocem djetetu omogućuje naći pravi put… Otac, zahvaljujući Svojoj Ljubavi, privlači dijete k Sebi, On ne nalazi nikakav otpor, i stoga se sjedinjenje može dogoditi u kratkom vremenu. I sada zemaljsko dijete može doduše nastaviti svojim putem na Zemlji, no u određenom smislu je oslobođeno zemaljske težine, jer njegov duh više ne prebiva na ovoj Zemlji, nego u visokim i najvišim područjima. A zemaljsko vrijeme koje onda slijedi treba se nazvati neusporedivo uspješnim, jer biti sjedinjen s Bogom znači moći djelovati u Njegovoj volji, i tako vršiti ono što je Božanska volja. Onda čovjeka pokreće Božji Duh… on ne može ništa drugo, doli činiti ono što mu Bog propisuje, odnosno, on u najvećoj dubini srca osjeća Očev nalog kao nagonjenje, i potom to vrši s najvećim uvjerenjem i predanošću… On je očigledno vođen i  određen da učini ovo ili ono, te voljno slijedi svaki poziv Oca, uvijek jedino slušajući glas srca i izvršavajući upute koje mu, osjetno u srcu, prilaze. I tako čovjek mora nadvladati samo jedno, puštanje njegovoj vlastitoj volji da vlada… on sebe mora u cijelosti staviti pod Božansku volju, te bez oklijevanja ovu prihvatiti, kada mu je posredovana kroz glas srca. Onda također uskoro nestaje i svaki neprijateljski utjecaj, i čovjek se sada bez sumnji može prepustiti unutarnjem šapatu, i on uskoro prepoznaje Božansku volju kao pokretačku snagu svojih postupaka, jer on sada mora stalno činiti ono što mu je posredovano od Samoga Boga… Vječno se Božanstvo očituje jasno i razumljivo, i stoga nije ni u najmanjoj sumnji. Duh iz Boga u čovjeku može sve postići, ako Mu je dana potpuna sloboda… On tako može sve, jer djelovanje duha nije ništa drugo nego Božje djelovanje, i stoga čovjek, koji je tako sasvim i potpuno ušao u Božju volju, ostvaruje ono najčudesnije, jer to nije njegov duh, nego Duh Božji, Koji u njemu djeluje. Zato ponajprije težite sjedinjenju s Bogom… težite postati potpuno jedno s Njim… uđite u Njegovu volju, a onda ćete vi vršiti jedino što je Božja volja, na što vas je On pozvao od vječnosti.

AMEN

Spread the Truth