Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1143 (Snaga Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1143, 20 Listopad 1939

SNAGA LJUBAVI…


Snaga Ljubavi mora sve prevladati, ona mora naučiti čovjeka blagosti i strpljenju, ona mora moći trpjeti i sebe žrtvovati za bližnjega. I tako se čovjek mora jedino vježbati u Ljubavi, i on će pobijediti sve nedaće života. A, u ovoj spoznaji će ti također biti razumljiva sljedeća Objava… Čovjek za vrijeme svoga zemaljskog postojanja ostaje ovisan jedino o tome, kako on svoj život posvećuje Ljubavi. Prema tome, on će se naći u Božjoj blizini, ili također odvojen od Njega, i na taj način ostaje prepušteno njemu, kako on koristi ovaj život… On može pretpostaviti (favorizirati, postaviti naprijed) samoljublje i onda ne čini ništa za svoj viši razvoj… Ali, on također može Ljubav za Boga postaviti kao prvi princip i u vrlo kratkom vremenu se osloboditi. Jer, djelovati u Ljubavi znači, sjediniti se s Bogom, Koji je Ljubav Osobno… Vi stoga nikako ne smijete tražiti vječno Božanstvo tamo gdje nije njegovana Ljubav… Vi ne smijete vjerovati da možete doći do Boga, bez da uistinu budete aktivni u Ljubavi, a također ne smijete pretpostaviti ni da je vaša misija na Zemlji ispunjena, kada je zemaljski život vama prošao bez Ljubavi… Želite li vi primiti od Boga, onda vi također morate i dati, vi morate na istinski nesebičan način činiti djela Ljubavi vašem bližnjemu, onda također možete i primiti ono što vam je Bog namijenio, i na sebi samima ćete iskusiti moć i snagu Njegove Ljubavi. Božanska Ljubav je najljepše i najveličanstvenije što vam može biti dodijeljeno, i ova Ljubav vas obgrljuje (obuhvaća) svom silinom, ako vi jednako pružate Ljubav onima koji vašu Ljubav trebaju. Čovjek koji je stalno Ljubavno aktivan, sebe će tek malo uzimati u obzir, ali uvijek će mu dobro bližnjega ležati na srcu, i on neće moći učiniti dovoljno u djelima Ljubavi za bližnjega. Jer, on onda također spontano osjeća, da se on sam kroz to sve više približava vječnom Božanstvu, i njegov način života ga vodi Božanstvu. On dakle prepoznaje njegovo vlastito svjetlo, i dospijeva u krug struje ovog svjetla, odnosno, njegov životni put će od sada nadalje biti pod utjecajem ove Božanske Ljubavi… On će htjeti služiti Bogu i sa svoje strane učiniti sve da se dokaže dostojnim ove Božanske Ljubavi… On će prakticirati sve vrline, i težiti savršenstvu… jer on čezne za Božjom Ljubavi… Božja Ljubav je stvarni život, život u vječnosti, pojam blaženstva, i ova Ljubav Sebe dostavlja (predaje, objavljuje) svim Njegovim stvorenjima, i otuda mora na isti način također svako stvorenje osjetiti Ljubav za drugoga, budući je Božanska Ljubav izvor (ishodište, početak) svih ovih stvorenja… Tko je dakle željan činiti dobro svojemu bližnjemu, on ispunjava prvu Božansku zapovijed, i Otac na nebesima mu Se može približiti i također mu poslati, ono što njemu znači pojam blaženstva… On može biti uz Svoje dijete u svim djelima aktivne Ljubavi prema bližnjemu, i stoga neizrecivo usrećiti onoga, koji Ljubav daje svima onima koji su potrebiti Ljubavne (ljubazne) pomoći.

AMEN

Spread the Truth