Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1140 (Blizina Božanskog Gospodara… Dolazak u oblacima nebeskim…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1140, 18 Listopad 1939

BLIZINA BOŽANSKOG GOSPODARA… DOLAZAK U OBLACIMA NEBESKIM…


Ne odbacujte misli koje najavljuju Očevu blizinu… Jer sve što vam ukazuje na prolazno, opominjući je poziv Njegove Ljubavi, i što vam snažnije On zgrabi srce, to primjetnije Otac Sebe očituje, a On vam ususret pruža Svoje ruke, tako da ih vi trebate dohvatiti. I stoga obratite pažnju na to da vam Se stalno i uvijek iznova objavljuje ova Njegova Ljubav, dok On vaše misli polaže u sve što Ga omogućuje prepoznati. Jer, ako je čovjek voljan, on prepoznaje Njegovu vladavinu i aktivnost u svemu što ga okružuje… (18 Listopad 1939) On Ga prepoznaje i predaje Mu se, jer sada on također zna u koju svrhu mu je dan zemaljski život. I jedino ima želju dokazati se dostojnim Božje Ljubavi, ponizno se podlaže Njegovoj volji i tako ostaje u najbližem zajedništvu s vječnim Božanstvom, Kojemu on duguje svoje postojanje. Otac na nebu želi sva Svoja stvorenja postaviti u  Savez (zajedništvo) sa Sobom, želi prenijeti Svoju beskrajnu Očinsku Ljubav na sva Svoja stvorenja i pomoći im smanjiti njihovu udaljenost od Njega, i tako On odabire sredstvo, doduše bolno, ali blagodatno za mnogu zemaljsku djecu. On vam Se približava na način da ćete Ga opaziti, dijelom sretni, dijelom prestravljeni. Jer On će Sebe učiniti primjetnim onima koji su Ga htjeli procijeniti samo kao bajkovito Biće. Njih će iznenada zabljesnuti svjetlo, promjenjivo u obliku i intenzitetu, i ovo svjetlo će ostvariti blagotvoran utjecaj na one koji još nisu sasvim okorjeli. No, onima koji vjeruju, otkrit (objavit) će Se putem znakova, koji će ušutkati sve sumnje u Njegovu Ljubav i svemoć; jer On će doći u (s) oblacima nebeskim, On će vidljivo sići i odsjesti (ostati) u srcima onih koji Ga ljube i pouzdano vjeruju u Njega. A ovaj dolazak će biti jednak krunidbi… jer tko dobije osjećaj blizine Božanskog Gospodara, osjetit će se uzdignut uvis, u područja vječnog blaženstva, i neće mu biti ravan nijedan zemaljski kralj, jer mu je njegov odnos s Bogom donio najveličanstvenije što mu se može dodijeliti u zemaljskom životu… hranu i piće s neba, ponuđene od Njegovih anđela i sluga na nebesima. A Gospod Bog Osobno, spušta Se dolje i nudi Se Svojoj djeci, i može Ga vidjeti onaj, koji Ga čeznutljivo čeka… osjetit će Ga onaj, koji žudi Njegovu blizinu, a Njegovu Očinsku Ljubav će prepoznati svako dijete koje čezne za njom. Jer, Otac daje tamo gdje zna da Ga čekaju Njegova prava djeca, On učvršćuje one kojima nedostaje dubina vjere, povećava snagu volje onima koji Mu žele služiti, a silom dohvaća tamo gdje Mu do tada nisu obratili pažnju. Jer, sada će svijet morati skrenuti pažnju čim Gospod bude smatrao da je došlo vrijeme… A, to je blizu… Božansko djelovanje već započinje… Stoga se ne opirite, nego srdačno (uslužno) dođite ususret Ocu, kada vam On želi ponuditi Svoju Ljubav, i svi položite vaša srca u Njegove ruke, tako da vas On blagoslovi i odvede vas do pravog odredišta.

AMEN

Spread the Truth