Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1138 (Sjedinjenje s Bogom…)

Print Friendly, PDF & Email

BerthaDudde, br. 1138, 15 Listopad 1939

SJEDINJENJE S BOGOM…

Samo u sjedinjenju s Bogom, ispravno proživljeno zemaljsko postojanje nalazi svoj svršetak (zaključakobračun) prema Božanskoj volji, jer ovo je sjedinjenje izvorno stanje svega duhovnoga, koje čini da biće sada ostane u najvećoj snazi i slavi. Biti sjedinjen s Bogom znači biti u stanju djelovati u jednakoj snazi i moći, u potpunom skladu sa Božanskom voljom…Ovo nadalje znači, također biti u sjedinjenju sa svim bićima, i njima opet jednako moći osigurati pritjecanje Božanske snage, i tako stvarati, oživljavati (animirati) stvoreno i poticati ga na aktivnost. Dijete će imati ista prava kao i Otac, budući je, kao istinsko dijete svojega Oca, također ovlašteno preuzeti nasljedstvo od Oca, i tako mu stoji na raspolaganju sva snaga, kada mu je to potrebno. A, sjedinjenje s Bogom opet pretpostavlja određenu duševnu zrelost, koju samo malo ljudi postiže već na Zemlji… ali ne zato što je Bog ljudima postavio previsok, teško dostižan cilj, nego isključivo iz razloga što su ljudi preslabo (nedovoljno) prionuli za ovaj cilj. Bog ne zahtijeva od ljudi više nego što oni mogu učiniti… A svaki čovjek može dobro slijediti (ispunjavati) Božansku volju, jer mu je također okrenuta Božanska milost, koja ga neminovno vodi u visinu. Sjedinjenje s Bogom je tako nadasve važno, i zemaljski život bi trebao biti posvećen jedino postizanju ovoga cilja… A ako, dakle, Bog  Gospod postavlja takav zahtjev, onda se iz toga može vidjeti,da On želi vratiti nazad Svoju djecu i stoga je svima postavio isti zadatak, da On, kako bi im mogao ponuditi izuzetnu slavu, njih želi znati u stanju, koje ovlašćuje i osposobljava za poduzimanje zahtijevanoga. Ono što Bog želi dati Svojoj djeci je tako neusporedivo veličanstveno, da jedino Bogu-nalik biće to može podnijeti, i iznova je sjedinjenje s Ocem jedino onda moguće, kada je dijete postalo Njemu nalik, odnosno, kada je sasvim u Njegovoj volji uzraslo, i stoga se potpuno predalo Ocu na nebu. Tek onda je dijete u svjetlu i postalo je savršeno, kako je savršen Otac na nebu. Ono je potpuno stopljeno sa izvornom snagom, ono više nije odvojeno od svojega Stvoritelja i Roditelja, nego je postalo u potpunosti jedno s Njim… pronašlo je sjedinjenje s najuzvišenijim Božanskim Bićem, i sada djeluje sasvim u Njegovoj volji, jer je ono za vječnost sjedinjeno s Njim.

AMEN

Spread the Truth