Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1134 (Vjera je prvi uvjet za Istinu)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1134, 12 Listopad 1939

VJERA JE PRVI UVJET ZA ISTINU…

Bez obzira koliko savjesno osoba nastoji saznati Istinu, njezina izvjesnost nije garantirana sve dok njegovo stremljenje nije utemeljeno na vrlodubokoj vjeri. Bez potonje, sve predstavljeno i prihvaćeno od strane ljudi je ispremiješano sa pogreškom… Tome nasuprot, najmanja misao u vjeri će također rezultirati u najčišćoj Istini. I onda osoba treba obratiti pažnju na obilje misli koje mu pritječu, ako on, u vjeri u Boga, razmišlja o bilo kojem predmetu… Tako reći, on će biti zahvaćen i najdublje znanje će mu biti pruženo (otkriveno), i on može biti siguran da će to biti najčišća Istina, jer ovo je u osnovi prirođen način prenošenja misli da se osoba zapitno okreće ka bićima koja su sposobna podučavati kada se u njemu čak i jedna misao pojavi koja traži razjašnjenje. Jedini put za ispravnu poduku je upitna žudnja, koja će biti smjesta odgovorena. Tko je jedini koji može razjasniti sve stvari? Jedino Božanski Stvoritelj Osobno, i On to čini tako što bićima koja Mu služe daje zadatak obavještavanja svake žive tvorevine o onome što oni žude znati. Sljed misli svake osobe je rezultat više ili manje snažne volje za Istinom. Jer Bog Osobno je Istina… Ako osoba žudi za Istinom sa kompletnom vjerom u Boga onda on također žudi za Bogom Osobno. Ova žudnja čovjekova duha za Bogom također uspostavlja vezu sa Božanskim Duhom, i time će duh u ljudskom biću biti podučen od strane Samog Božanskog Duha i može prema tome primiti najčišću Istinu… Međutim, gdje, obrnuto, ista žudna prevladava ali bez vjere u Boga, Božanstvo ne može uspostaviti kontakt sa u čovjeku boravećom duhovnom iskrom i stoga protivnik (Sotona) iskorištava priliku da prenese svoju volju osobi i vodi ga u pogrešku i pogrešno razmišljanje. Unutarnja veza sa Bogom osigurava svaku komunikaciju… svatko tko zaziva Boga, otvara njegovo srce i sluša odgovor će jedino biti sposoban čuti apsolutnu Istinu, jer Bog je voljan dati gdjegod vjerno srce potražuje Božanske darove, a Istina je uvijek i zauvijek dar odgore… 

Istina može jedino doći odgore ali nikada poticati iz bezdana… I time će ljudi mudro napraviti ako uzmu u obzir Božanskog Gospoda u svakom pitanju, jer Istina jedino može biti priskrbljena od strane Onoga Koji je Sama Istina… I opet, ni jedno zemaljsko dijete neće apelirati za nju uzalud, budući će Otac na Nebu uvijek voditi Njegovu djecu u Istinu… Otud se duhovno savršena bića moraju također očitovati kao nositelji Istine onima koji žele primiti Istinu… oni ne smiju susresti nikakvo protivljenje ako žele izraziti sebe i ovo, zauzvrat, zahtjeva opet vrloduboku vjeru u Boga, u duhovnu snagu i njihov prijenos misli ljudskom biću. Vjera je prema tome prvi uvjet bez kojeg istinsko priopćavanje znanja nije zamislivo… Jednom kada je osoba našla ovo najjednostavnije od rješenja, gdje je njegovo ispravno razmišljanje garantirano, on neće niti biti mučen od strane sumnje niti pokunjen i neodlučno ispitivati takve prijenose radi njihove istine… nego će on bezuvjetno prihvatiti što mu Duh daje, budući njegov stav spram Boga njemu naposljetku osigurava ispravno razmišljanje… Poredbeno, osoba koja neprestano čezne za svjetovnim stvarima neće žudjeti Istinu… On instinktivno osjeća da svjetovna zadovoljstva i ispunjenje žudnji ne mogu biti svrha zemaljskog života… ali on to ne želi priznati, i time on također preza od striktnog traženja Istine u svim aspektima života, i baš ovo hotimično izbjegavanje Istine rezultira u činjenici da princ laži zadobija vlast nad dušom. Vječno Božanstvo može poslati malu pomoć takvoj duši budući će isto protivljenje također iznova rezultirati u istim zlim utjecajima, budući Bog, Sama vječna Istina, želi biti priznat i prema tome je vjera prvi uvjet kako bi se zadobila Istina.

AMEN

Spread the Truth