Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1115 (Božja ljubav…Božanska zaštita…Oluje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1115, 25 Rujan 1939

BOŽJA LJUBAV… BOŽANSKA ZAŠTITA… OLUJE…

Kako pažljivo i brižno Otac vodi Svoju istinsku djecu kroz zemaljski život… kroz sve opasnosti, i štiti ih pred ljutom nevoljom, tjelesno kao i duhovno… Jer Otac na Nebu ljubi ovu Svoju djecu, koja stalno žude za Njime i svom snagom se trude Njemu služiti i slijediti Njegovu volju. I zato se ne bojte i ne strepite ni u vremenima zemaljske nevolje, jer Gospodar dopušta da ova prođe pored vas, i On čini, da vas ona ne pritisne, te vi uvijek pronalazite pomoć… A to vama treba biti na utjehu, i vi trebate radosna srca gledati u budućnost, jer uvijek, gdje god to bilo, Otac vam daje Svoju zaštitu, vi dakle nikada niste napušteni, čak i ako izgleda kao da se sve oko vas prijeti urušiti. Onaj tko sebe povjeri Ocu na nebu i izmoli Njegovu Milost, u najsigurnijoj je zaštiti, jer vjernu molitvu odaslanu gore On ne ostavlja nesaslušanu. Doduše, još mnoge oluje će prijeći preko vas, ali uvijek će nakon toga zasjati sunce, i uvijek iznova će blagi mir i nebo bez oblaka učiniti da izblijedi sjećanje na prethodne oluje… A imajte na umu da i ove oluje moraju postojati, jer Gospodar, Koji zapovijeda nad životom i smrti, i ove oluje ima u Svojoj vlasti, i ako On dozvoljava bješnjenje elemenata, On time ponovno smjera jedino čišćenje svega onoga, što je On odredio za uzvišenije djelovanje. On prethodno odvaja sve nečisto, da bi put do savršenstva za biće postao slobodan. A još mnogo ovakvih oluja mora pogoditi čovječanstvo, i zato vi ne trebate biti plašljivi i malodušni. Dok god se vi dokazujete dostojnima Božje Ljubavi, On Svoju zaštitničku ruku drži nad vama, i stoga se vi morate vježbati u Ljubavi, jer time vi Njemu svjedočite vašu volju i također izražavate vašu Ljubav prema Njemu. I On će vas zaštititi od svake opasnosti i vama također okrenuti Svoju Ljubav.

AMEN

Spread the Truth