Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1114 (Unutarnji glas… Glas savjesti… Zvučna Riječ…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1114, 25 Rujan 1939

UNUTARNJI GLAS… GLAS SAVJESTI… ZVUČNA RIJEČ…


Unutarnji glas daje čovjeku nagovještaj volje Božje, i zbog toga prije svega treba obratiti pažnju na njega, jer kada ga slijedi, također hoda ispravnim putem. Da bi čuo glas u sebi, čovjek mora biti spreman vršiti volju Božju, treba zatražiti Božanske upute da bi ih mogao ispuniti i ako pokaže ovu voljnost, Bog mu se obraća doduše s obzirom na to koliko ga je dostojan (na različite načine) i to gotovo uvijek putem glasa savjesti. Svaka osoba koja sluša na unutra, može ga čuti, to je upozorenje za činjenjem dobra, opomena da se ne čini zlo, to je najsigurniji putokaz života, poziv upozorenja i znak opominjanja s visina. Tko obraća pažnju na svoje misli prepoznat će da ovi (prethodno navedeni-upozorenja i opominjanja) pritječu k njemu, bilo da su poželjni, bilo da nisu. Proizlaze često iz misli koje mu dosađuju, koje ga žele odrediti i spriječiti da učini nešto i takve misli su uvijek unutarnji glas zamjetan čovjeku, glas savjesti. I ako se sada čovjek prepusti vođenju od tih misli uvijek imajući u vidu Boga i u volji da učini pravu stvar, onda će on doista biti ispravno vođen. Ali ne-praćenje toga glasa čini uvijek sve slabijim zov odozgor, sve dok on potpuno ne zanijemi, jer izostaje volja za dobrim koja je uvjet da bi se čuo unutarnji glas. No, ako čovjek uspostavi intiman odnos s Ocem na Nebu kroz revno izvršavanje Božanske volje, onda glas odzvanja sve jače, jer gdje se volja zemaljskog djeteta u potpunosti podredi Božanskoj volji, tu Gospod odjekuje Svojim glasom i otklanja prepreke koje su bile podignute između Njega i zemaljskog djeteta. Za ovo nije zaista potreban nikakav poseban vanjski dar, već je dovoljno jedno srce koje istinski ljubi Boga i najunutarnija posvećenost, jer u takvom srcu Gospod i Sâm Spasitelj može se nastaniti i onda govoriti na jasno primjetan način sa Svojim djetetom. Ovo oslobađa nebeske užitke u sinu koji ga čine toliko sretnim. Mora samo žudjeti Božanski glas i onda neće nikada pogrešno tražiti i Božanski Spasitelj Osobno podučava ga na najljubavniji način i nagovještava mu Svoju volju. Ovaj izvanredan dar je svakom čovjeku na raspolaganju i unatoč tomu ne obaziru se na njega. Biti u direktnom kontaktu s Bogom da bi se moglo čuti Njegove dobre Riječi Oca da dostignete milost, utjehu i snagu u neospornoj punini, doista je najveći dar milosti od Boga i unatoč tome tako malo mu se pridaje pažnje, i u trenucima nevolje čovječanstvo malakše i to zbog vlastite krivice.

AMEN

Spread the Truth