Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1113 (Pročišćavanje kroz vatru Ljubavi…Kraljevstvo mira na Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1113, 25 Rujan 1939

PROČIŠĆAVANJE KROZ VATRU LJUBAVI ….

KRALJEVSTVO MIRA NA ZEMLJI…

Duša će izaći pročišćena iz vatre Ljubavi, i ona će postati svjesna njenog sadašnjeg stanja, te zahvalno spoznati da ju je Otac vodio mudro i s puno Ljubavi, i sačuvao od vječne propasti. A zemaljska staza će joj se činiti tek kao privid (sanja), ona je savladana i samo još slabo prianja uz sjećanje, jer sve bolno dušu sada više ne dotiče. Noć duha je ustupila mjesto najblistavijoj, najsjajnijoj zori, i duša se sladi (uživa) u nebeskim zanosima. Tko sada ovo stanje duše postigne još na Zemlji, on samo odlaže zemaljsko tijelo kao neugodni omotač, te neopterećeno ulazi kroz vrata u vječnost. Ovaj proces pročišćavanja duše je ipak morao ranije započeti, jer bi inače bilo nemoguće da se duša očisti od svih nečistoća i izađe kristalno bistra, kao što je to zahtijevano za ulazak u svjetlosne sfere u onostranom. Sve dok pročišćenje duše nije u potpunosti izvršeno, ona sama sebi sprječava ulazak u ove sfere… ona na neki način još prianja uz stari svijet i još nije u potpunosti odriješena, stoga prvo mora biti uklonjena ova veza, a to je moguće jedino kroz Ljubav, koja se protivi patnji… kroz intimnu Ljubav, s kojom čovjek želi odstraniti patnju drugih. I stoga će ova vatra Ljubavi progutati posljednje ostatke duši još prianjajućih nečistoća, te ova duša izlazi potpuno očišćena iz procesa pročišćavanja. Onaj tko sebi predoči ovaj proces, taj će sada također prepoznati na koji način Ljubav djeluje izbavljujući… on će razumjeti, da je jedino kroz Ljubav moguće ući u Kraljevstvo vječnog mira… i ako ljudi jedni drugima daju Ljubav, ako se trude jedni drugima ukloniti patnju, i ispred svih postupaka i misli stavljaju Ljubav prema bližnjemu, te stoga i prema Bogu, već na Zemlji će također biti Kraljevstvo mira, i ljudi bi mogli zemaljsku stazu prevaliti bez duboke patnje… No gdje Ljubav umire, tamo je već carstvo tame, protivna sila vlada i huška ljude jedne protiv drugih, a ova ne-Ljubav-nost (nemilosrdnost, okrutnost) za sobom povlači ozbiljne posljedice, ovoj oko ljudske duše postaje sve neprobojniji, a ipak ne postoji drugi način (metoda, postupak) da bi se ovaj ovoj rastvorilo, nego upravo aktivnost u Ljubavi. Sve što je Božansko je jasno, svjetlo i bistro… pa tako i duša mora biti jasna, svijetla i bistra, da bi se mogla sjediniti s Bogom, i u ovoj spoznaji ona se mora služiti sredstvom koje je također Božansko… Ljubavlju… Ovo je sredstvo tako iznimne snage, da ono može izbrisati svu krivnju, razvezati sve okove, otopiti svu šljaku i ukloniti svu nečistoću… da ono čisti dušu, i ova stoga jasna, svijetla i bistra… nastala kroz Ljubav… može uspostaviti vezu s Vječnim Božanstvom.

AMEN

Spread the Truth