Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1103 (Svrgavanje zemaljske vlasti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1103, 21 Rujan 1939

SVRGAVANJE ZEMALJSKE VLASTI…


Duh svakoga tko daje svijetu razlog da živi pod stalnom prijetnjom ne prikazuje Ljubav koju bi on trebao gajiti unutar sebe. Radije, to je danak zla plaćen od strane osobe koja širi neslogu i nesuglasicu među čovječanstvom. Ljudi bi trebali kultivirati Ljubav i mir i svi bi trebali biti kao braća jedni drugima… Namjesto toga gorka mržnja je uvedena u domove koji bi trebali udomaćivati miroljubive ljude; i cijeli će narod biti nedostojan ako građanin države živi u duhovnom ropstvu… Porobljavati one koji bi trebali biti tretirani kao braća nije odobreno sukladno Božjoj volji.

Oni koji se arogantno usuđuju uvesti zakone koji ograničavaju osobnu slobodu… i to jedino da bi promicali unaprijed smišljenu ideju, će uskoro otkriti da su otišli predaleko i da će sudbina sebe preokrenuti za one koji vjeruju za sebe kako oni njome upravljaju. Treba priznati, najprije će izgledati kao da je svjetovna vlast/sila uspješna ali ne zadugo, jer svi znaci vremena upućuju spram kraja perioda kada sila dolazi prije milosrđa. A čak ako bi bilo tako, ako ostaje neizvodivo da će slabi steći poštovanje na Zemlji, to je onda dozvoljeno od strane Božje mudosti tako da će Božja pravednost, Njegova Ljubav i Njegova svemoć sebe jasno očitovati jednog dana… jer On će intervenirati kada je vrijeme ispravno… Vi morate dopustiti Njemu jedinome da vlada i On će urediti svačiju sudbinu tako da će biti podnošljiva za pojedinca i sa Božjim blagoslovom i pomoći dovesti njegov život do ispravnog/dobrog završetka.

A sada se pripremi primiti otkrovenje, značenje kojeg ti nećeš biti sposobna razumjeti danas, a ipak ono će ti biti objašnjeno: I zbog toga će Gospod morati nasilno intervenirati u duhovnom kaosu, i svijet će već tjeskobno procjenjivati omjer intervencije vječnog Božanstva. I prema tome dozvoljeno je da će vladar oštećene nacije najprije sam morati kušati mizerije prije nego on bude teško pogođen svjetovnim događajima. Za sada će on još uživati vrhunac njegove slave, kako mu čovječanstvo nastavlja klicati, ali jednom kada je pao nitko mu neće govoriti niti namjesto njega, jer u vremenima nedaće i najgorče patnje čovječanstvo zaboravlja da mu ono također duguje izvjesne prednosti, i tako će se dogoditi da će u nadolazećem vremenu nevolje na Zemlji opća buna biti planirana i sprovedena protiv vlasti, koja će prouzročiti krah mnogih osoba, koji je sebe vidio na vodećoj poziciji… I duša će donijeti odluku… ona će sebi dopustiti biti vođenom od strane njezinog osjećaja pravednosti, ona će prepoznati pogreške i mane ali također i nakane onih koji čeznu za poboljšanjem cijele situacije i sebe će zadovoljiti sa manje moći kako bi zaštitili čovječanstvo od daljnjih nepogoda… Jer nevjerojatno ogorčeni ljudi će zahtjevati njihova prava i potraživati otklanjanje onog koji je donio takvu neopisivu bijedu nad čovječanstvom.

I doći će čas kada će bogati i siromašni, mladi i stari, veliki i mali prepoznati koliko puno moći je ovaj vladar vršio i koliko su prizemni bili oni koji su sebi dozvolili biti obmanuti pojavnostima… I jednom kada se odvila ova promjena smjera Zemlja će jedino ostati kakva jeste još malo duže, kako bi onda primila potpuno novi izgled kao rezultat ogromne kataklizme, treba priznati ne svugdje ali zamjetno u svim zemljama koje su bile ujedinjene svjetskim sukobom i koje razmatraju međusobno uništenje. I ovo će biti užasan dan popraćen sa užasnom noći, jer Gospod čeka sa najvećim strpljenjem, ali ako je to/ono zanemareno događaji će se zbiti na Zemlji i svih afektirati… sukladno zasluzi… Jer Božja Pravda neće ostaviti nikoga na prijestolju tko ne opravdava njegov status… i isto tako uzdiže one koji su uvijek bili Njemu vjerni, ne poradi zemaljske nagrade nego zbog Ljubavi Božanskog Stvoritelja… Svačija sudbina je bila odlučena od vječnosti, i Gospod samo sprovodi što je proglašeno u Riječi i Pismu, tako da čovječanstvo može prepoznati Istinu ovih predskazanja i primiti ih k srcu.

AMEN

Spread the Truth