Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1085 (Riječ Božja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1085, 7 Rujna 1939

RIJEČ BOŽJA ….

Vama ljudima nudi se najjača hrana i osvježavajući napitak kad vam Gospodar nudi Svoju presvetu Riječ …. Čujete glas Gospodara, i to su Riječi Ljubavi koje On govori ljudima …. On neprestano upozorava i potiče djecu na Zemlji i u Ljubavnoj skrbi nudi im preobilje Milosti, no na Njegove dobrohotne Očinske Riječi slabo se obraća pažnja, i stoga Njegov glas mora zazvučati upozoravajuće, ako će se probiti do uha onih koji nemarno idu kroz zemaljski život i svoje duše ostavljaju u užasnoj nevolji. Ljudi različito reagiraju na Božansku Riječ …. samo rijetki ju uzimaju kao deliciju i oživljavaju svoje duše, no većina ljudi Riječ Božju poima čisto izvanjski. Oni ju doduše čuju, no njen smisao ne obuhvaćaju …. riječi dopiru samo do uha, ali ne i do srca.

Tako da će Božji glas zazvučati glasnije, i užasnuti će se spavači i sanjari …. tko tumara u snu iznenada će biti probuđen glasno zvučećim zovom iz visine …. i Gospodar će se silno oglasiti, tako da će zbog toga biti veliko užasavanje, jer mnogi će se osjećati krivima i biti će svjesni svoje mlakosti. A oni kojima još na vrijeme dođe spoznaja, njima je zov iz visina donio spasenje, i Gospodar ih milostivo prima u stado Svojih ovčica. 

Tako da Gospodar poziva Svoja stvorenja …. Pastir priziva Svoje ovčice kako bi ih čuvao i vodio u Vječno Kraljevstvo. No oni koji Njegov zov ne slijede, njihov put vodi u ponor …. Otac na Nebu beskrajno je dugotrpljiv i strpljiv, no ako je Njegova Ljubav prezirno odbijena i Njegova stvorenja ne pronađu nazad do Njega, njihova plaća biti će u skladu s njihovom težnjom …. ući će u oblast tame jer preziru glas odozgor koji im je htio donijeti spas(enje) od vječne propasti ….

AMEN

Spread the Truth