Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1082 (Ispunjenje molitve… Uvjeti)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1082, 5 Rujan 1939

ISPUNJENJE MOLITVE… UVJETI…


Tkogod izgovara Moje ime u vjeri će primiti puninu Moje snage i Ljubavi u njegovo srce.
 Gle, vaše tijelo je zemaljsko i sve što vas okružuje je također zemaljsko u njegovom vanjskom obliku; ali što je unutar vas jeste, poput onog što je skriveno u vanjskom obliku, Božanska supstanca, i ova osjeća ulaz Moje snage i doživljava ju kao iznimno blagotvornu. I iz tog razloga vi bi uvijek trebali uzimati u obzir duha unutar vas i zanemariti sve vanjske pojavnosti. Naposlijetku, dao Sam vam formu (misli na naše tijelo) za sazrijevanje duha i zasigurno ću znati kako je također očuvati. Prema tome zašto se brinete u svezi nje (toga)?… Tkogod misli o njegovoj duši i sebe zaokuplja sa njezinom dobrobiti, njegovo tijelo doista ne treba brinuti u svezi stvari koje ono potrebuje… Dao Sam vam sve što možete vidjeti u stvaranju… Dao Sam vam sve za svrhu… Ako ispunite ovu svrhu vi ćete imati obilje onog što vam je potrebno za vaše tijelo. I ako ste tjeskobni, zazivajte Me i spomenite Moje ime sa kompletnom vjerom i vi nećete trpjeti zemaljsku nedaću… Tkogod ima u Mene kompletno povjerenje on već živi od Moje snage i također je gazda nad svjetovnim stvarima budući Ja postavljam svu snagu u povjerljivo srce da ga okrenem u potpunosti spram Mene tako da mogu zaposjednuti njegovo srce… 

Razumi ovo, Moje dijete… Svim ljudima na Zemlji je dozvoljeno jednostavno izgovoriti njihov zahtjev i njima će biti dano uslišenje, pod uvjetom da Me zazivaju u njihovim srcima, vjeruju u Mene i iskreno Me Ljube… Budući je onaj koji Me ljubi pokoran Mojoj volji, onaj koji vjeruje u Mene ne dvojbi moju moć i Ljubav, i ako Me zaziva on ispovijeda njegovu slabost i, poput plašljivog djeteta, sa povjerenjem dolazi k Ocu… I Ja mogu ispuniti njegovu molitvu, naposlijetku, Ja čekam na poziv koji se iz zemaljske doline uzdiže ka Meni. Međutim, gdje jedan od ovih zahtjeva nije ispunjen, gdje Ljubav, vjera i povjerljiva molitva nedostaju, zemaljsko dijete još treba proći ispite da pronađe stazu do Mene. Vi toliko često želite beskorisne stvari i ako Ja onda ne odgovorim na vašu molitvu vi dvojbite i ne istražujete razlog; vi ne zapitkujete do koje mjere ste vi sami koje treba kriviti što niste našli ispunjenje. Gle, kada Moja istinska djeca izraze njihov zahtjev Meni oni također Meni ostavljaju kako ću se pozabaviti sa njihovom molitvom budući oni uvijek znaju da ih Ja neću ostaviti lišene ako to nije nužno za dobrobit njihove duše. Niti oni traže išta osim onog što im srce diktira… i prema tome su već jasno vođeni od strane duha unutar njih samih… Time molitva takvog djeteta uvijek nailazi na Moje odobravanje i posljedično će također naići na uslišenje. I ako osjećate potrebu tražiti za nešto što služi očuvanju vašeg zemaljskog tijela, Nebeski Otac vam sasvim sigurno neće zanijekati vaš zahtjev. Moja su djeca zbrinuta sa puno Ljubavi i opskrbljena sa svime što im je potrebno kadgod im njihova vjera kaže da zazovu Moje ime i da imaju pouzdanja u Mene jer ‘Štogod zatražite od Oca u Moje ime će vam biti dano…’ (Ivan 14:13, 14).

AMEN

Spread the Truth