Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1081 (Formacija oblaka na nebu… Kristova patnja i smrt…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1081, 4 Rujan 1939

FORMACIJA OBLAKA NA NEBU… KRISTOVA PATNJA I SMRT…

(‘Pokazat ću znamenja na nebu…’ Joel 2:30)


Bog, Gospodar neba i Zemlje, će vam dati vidljivi znak da posvjedoči o Njegovoj moći i slavi… Ovaj je bio predodređen još od vječnosti i biti će pokazan tako očigledno da ćete se diviti ovom izražaju Božanske svemoći i Ljubavi.

Nesupstancijalan kako se ovaj mali oblak na nebu može činiti; on unatoč tome daje utočište životu poredbenom sa onim koji sačinjava vaše biće. I Bog će također voditi ovaj život sukladno Njegovoj volji i prema tome će urediti ovu formaciju oblaka sa mudrom nakanom na takav način da se Gospodnja patnja i smrt mogu lagano prepoznati, i vi ćete identificirati na Križu Onog Koga svijet želi zanijekati… vi ćete ili biti zahvaćeni sa užasom ili klicati od radosti, zavisno o tome da li Ga odbacujete ili nosite u vašem srcu. Potonji će pauzirati u molitvi dok će prethodni, budući su udaljeni od Isusa Krista, željeti zaboraviti ovu sliku. I to je ono što Gospod želi… On želi dati ljudskim bićima znak Njegova milosrđa i Ljubavi da pomogne njihovoj vjeri… da ili uskrsne vjeru u Isusa Krista kao Spasitelja svijeta ako su je oni izgubili, ili da prouzroči da ista uzraste do nepopustljive vjere. A čovječanstvo će ipak opet pokušati opovrgnuti ovo čudo Božanske Ljubavi; ono će ga protumačiti kao jednu pojavu slučajno formiranu i bez značenja… i htjeti će otpustiti Božansku Providnost.

Pa ipak, protivno svakom (isto tako u smislu, ‘izazivajući svako…’) ljudskom objašnjenju, formacija na nebu će ostati nepromijenjena za cijeli svijet da vidi… I time će čak ljudi čije mišljenje zabranjuje ikakvo vjerovanje u mistične fenomene postati obazrivi. Vrijeme je došlo kada se čovječanstvu mogu ponuditi neobične pojave bez prisiljavanja u vjeru, budući je ljudsko razmišljanje postalo tako neuzbudljivo da će oni objasniti svaku pojavu racionalno, to jest intelektualno, bez obzira koliko zanimljiva ona jeste, niječući svako duhovno posredovanje od strane nepoznatih sila…

I time slobodna volja čovječanstva više nije dovedena u opasnost od strane takvih pojava… doista, naučna objašnjenja su daleko više prihvatljiva nego izjava da je formacija znak odgore. I opet, jedino oni koji streme spram Boga i žive u Ljubavi će prepoznati ovaj vidljivi čin vječnog Božanstva; i prema tome, još jednom, milost Božanske Ljubavi će biti predstavljena ljudima koju će jedino nekolicina prepoznati kao takvu.

Gospod će kratko zaustaviti prirodni zakon i baš ovo bi trebalo zamisliti naučnike, ali kada je žudnja da se prepozna Čista Istina odsutna čak zvijezde mogu napustiti njihove uobičajene putanje i sunce izgubiti njegov sjaj, to ne bi savinulo otvrdnutu volju ljudskog bića, on bi jednostavno pokušao još revnije utvrditi/razjasniti zakone prirode i tako naposlijetku još više zastraniti od istinskog znanja. Otud će ovaj znak, izvanredan kakav može biti, uistinu biti direktan dar milosti ali samo za nekoga čije srce prepoznaje čudo pojave ili započinje razmišljati o njoj. Međutim, netko tko ne koristi ovaj dar milosti, tko hladno promatra ovaj fenomen na nebu bez ikakvog pokušaja da donese njegove zaključke, će ga samo smatrati za čistu slučajnost izvanredne prirode. Njegovo srce još nije suosjećajno i prema tome isto tako nije još prijemčivo za dublju mudrost.

AMEN

Spread the Truth