Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1080 (Snaga Božanske Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1080, 3 Rujan 1939

SNAGA BOŽANSKE LJUBAVI…

Vatrena iskra Božanske Ljubavi proždrijet će (konzumirat će) sve što se Njoj suprotstavlja, jer snaga Ljubavi je toliko velika, da ona sve pobjeđuje, i stoga će se njoj bezuvjetno morati pokoriti svaka neprijateljska sila (vlast), čak i ako nakon beskrajno dugo vremena. A budući da Vječno Božanstvo ovo vrijeme želi skratiti, kako bi Svoja stvorenja daleko ranije usrećilo, Ono se neprestano trudi učiniti bićima shvatljivom i stoga pristupačnom snagu Ljubavi, da bi im omogućilo oslobođenje iz forme u najkraćem vremenu, i stoga pokazalo najprohodniji put koji vodi do sjedinjenja sa Samom Vječnom Ljubavi. I tako to treba razumjeti, da Ljubav djeluje izbavljujuće, da… kako bi uistinu postalo slobodno… biće mora postati čista Ljubav…

Dâ se shvatiti, zašto je Vječno Božanstvo ljudima na Zemlji dalo zapovijed Ljubavi, jer budući da je Bog Sâma Ljubav, ono što se želi s Njim sjediniti, isto tako mora biti Ljubav, ono se također mora stopiti s vatrom Božanske Ljubavi. Što gorljivije čovjek radi na sebi i sebi postavlja ovaj cilj sjedinjenja s najuzvišenijim Bićem, to svjetlije u njemu bukti Božanski plamen, te žudi za vječnim spojem s izvornim svjetlom, i što gorljivija je Ljubav-na aktivnost čovjeka na Zemlji, to ushićenije duša osjeća približavanje Božanskom Ljubav-nom Duhu, tijelu doduše manje osjetno, ali pružajući neizmjernu dobit duhu, koji je pak Božji, jer ovaj sada može iz sebe stremiti, i stoga se kroz aktivnu Ljubav u određenoj mjeri već dogodilo izbavljenje duha iz noći i okova… Snaga Božanske Ljubavi je pobijedila ono što je do sada bilo u borbi s bićem, a sve što je pobijeđeno pridonosi tome da se poveća pobjednička snaga, i tako će vatrena struja Božanske Ljubavi stalno i vječno protjecati kroz svijet i sva stvorenja, i nikada u sebi neće biti oslabljena, ili bićima pritjecati u oskudnoj mjeri, nego će ona sa svom snagom zahvatiti ono što se njoj otvara, i Božanska Ljubav će prožeti svako stvorenje, tako da ono sebe oblikuje u Ljubav i tako zaroni u more Božanske Ljubavi, da bi vječno bilo stopljeno s vječnim Božanstvom… Samom Ljubavi…

AMEN

Spread the Truth