Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1063 (Izlijevanje Duha Svetoga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1063, 20 Kolovoz 1939

IZLIJEVANJE DUHA SVETOGA…


Gospod ti želi dati nagovještaj o jednom apsolutno važnom nauku, koji je vama ljudima sve do sada bio ponuđen na jako izobličen način i radi toga također teško prihvatljiv, ali koji je jako važan da bi bio ostavljen potpuno nezamijećen. Radi se o odnosu, kako zemaljskom tako također i duhovnom, jer tijek predviđenog zemaljskog postojanja čini mogućim izvjestan stupanj sazrijevanja duše, ali ovo ovisi o relativnoj naklonosti ljudske duše upravo naspram tog nauka.

Gledajte, izlijevanje Duha Svetoga je za ljude još uvijek nešto potpuno neshvatljivo, i s obzirom da još uvijek nisu dokučili značenje Riječi, ne pridaju joj nikakvo značenje i zbog toga je jednostavno odbacuju, što je neizmjerno štetno za zemaljsko dijete. Ne samo da on hoda u krajnjem duhovnom siromaštvu, već nema niti najmanje razumijavanja za darove Duha što se prenose na druge ljude, i radi tog nerazumijevanja, čovječanstvo ne prepoznaje nikakvu vidljivu demonstraciju Božanske snage. Neka čovjek jednom proba zamisliti koliko mučno bi za njega bilo stanje, kada ne bi uspijevao zadržati pomisao i kada bi ta pomisao navirala uvijek samo kao bljesak, da bi ubrzo opet nestala iz svijesti; neka čovjek pokuša shvatiti da čak i ta misaona aktivnost mora biti podvrgnuta određenom redu, da bi kao takva imala svrhu i namjenu, a onda će mu biti već shvatljivo da je ovo dobro od misli nešto što se ne može proizvoljno odbaciti.

I iznova mora biti ukazano da nijedna snaga nije poslana u Svemir nepromišljeno, već vam je poslana u skladu s mudrom Božjom odlukom tamo gdje putem volje čovjeka da prihvati jednu takvu snagu, on postaje prikladan kao nositelj energije. Ta snaga Božja je Njegov Duh, koji se izlijeva na ljude samo ako su voljni poslužiti kao posude i tako se izlijevanje Duha ne treba shvatiti drugačije, osim da Bog neograničeno prenosi Sebe Osobno, tj. Svoju snagu, Svoj Duh, onima koji su Ga voljni primiti. Tko traži najsvetiju stvar od Boga, Njegov Duh koji se uvijek izlijeva, pokazuje se dostojnim primiti Ga i onda je i spreman primiti Ga, te se na njega izlijeva najsvetija stvar, snaga Božja. Taj Božanski Duh potom određuje svako mišljenje i osjećanja čovjeka, Duh Božji uvodi zemaljsko dijete u svetu Istinu, u najdublje znanje.

Duh Božji najavljuje sâmoga Sebe kroz usta čovjeka. Duh je spreman na svaku poduku u voljnom zemaljskom djetetu. Duh Božji koji se sada može očitovati kroz čovjeka, želi sve obznaniti ljudima kako bi im dao ono što je odgovarajuće za spasenje duša, i taj Duh Božji, zahvaljujući Njegovom savršenstvu, mora prirodno moći također izvoditi stvari koje su za ljude nemoguće same po sebi. Kada se dakle Duh Božji izlije na čovjeka, ne radi se više o jednom prirodnom govoru, razmišljanju i djelovanju; Božanski Duh upravlja aktivnošću razmišljanja, upravlja volju za riječju i djelovanje, te izvodi iz Sebe najočitije znakove Svoje božanstvenosti.

I ako sada zamislite da svi vi što hodate Zemljom imate jednako pravo tražiti Duh Božji i da će se On izliti na svakoga tko bi se potrudio biti prijemčivim, onda ćete također shvatiti od koliko je velike važnosti razumijevanje za ovaj postupak i koliko malo koristite ovu milost na vašem raspolaganju, koliko ostajete siromašni u duhu, jer ne uzimate u obzir izvor neprocjenjivog duhovnog bogatstva, te dozvoljavate da vaša misaona aktivnost bude aktivna samo u najminimalnijoj mjeri; i postavljate se još u obranu kada vam je pružen dokaz, gdje samo želja za primanjem treba biti ostvarena ako jedno zemaljsko dijete aktivno u Ljubavi želi primiti nezamislivo izobilje kroz izlijevanje Svetoga Duha.  

AMEN

Spread the Truth