Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1032 (Milosrdnost… Bolesni i slabi ljudi)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1032, 31 Srpanj 1939

MILOSRDNOST… BOLESNI I SLABI LJUDI…


Pobrinite se za bolesne i nemoćne, i uzmite u obzir da oni pate i potrebuju vašu pomoć. Vi bi trebali biti milosrdni i neprestano uzimati u obzir dobrobit tih jadnih ljudi, čije fizičke nesreće čine njihov život nepodnošljivim, vi trebate pokušati olakšati ovu patnju i u svakom trenutku im nesebično pomoći. To je Bogu milo, i pošto ste svi vi djeca Božja, jedan bi trebao također biti zainteresiran za drugog a ne dozvoliti da se u vama pojavi bezosjećajnost ili ravnodušnost spram vaših bližnjih ludskih bića. Koliko često ljudi mimoilaze bolesne i nemoćne bez da im pruže utješnu riječ, to je vrlo deprimirajuće za takve patnike. Oni su bespomoćni u njihovom stanju i zahvalni za svaku riječ udijeljenu od strane Ljubavi… A koliko često oni moraju biti uskraćeni budući im nikakva ljubazna riječ nije rečena. Oni su usamljeni, i njihova je duša zahvaćena od strane vrloduboke tuge, jer gladuje za Ljubavlju a jedino je nedostatno uzeta u razmatranje… I Gospod podučava milosrdnost… i obećaje vječno blaženstvo, jer milosrdnost pretpostavlja Ljubav, i jedino napor Ljubavi će donijeti spasenje duši. Milosrdnost je najčišća Ljubav spram bližnjega, jer želi pomoći i ne očekuje ništa zauzvrat… Osoba može biti bolesna u tijelu baš kao i u duši… i donijeti mu pomoć je uvijek neizrecivo dragocjeno… govoriti riječi utjehe fizički slabome i ponuditi psihološki bolesnom i krhkom ispravan lijek iz dobro-dušne Ljubavi spram bližnjega… Jer tjelesna patnja će dokončati jednog dana ali ne ona duše ukoliko joj se ne pristupi kroz aktivnu Ljubav spram bližnjega donoseći joj pomoć da izbjegne njezinu nedaću. Slaba i bolesna osoba, međutim, treba dvostruko više potpore, jer tjelesna slabost također često pušta dušu da padne u bespomoćnost, i ona može biti pomognuta jedino kroz nesebičnu Ljubav koja, tako reći, budi dušu iz njezina letargičnog stanja i stimulira ju da se pobrine poboljšati njezino stanje. Onda će ljudsko biće također podnositi njegovu fizičku patnju sa strpljenjem, samo ako je duša došla do ispravnog prepoznavanja naračun aktivne pomoći njezina bližnjeg ljudskog bića koje ju je podupiralo tijekom njezine nedaće. Svaka aktivno milosrdna osoba može udijeliti nebrojene blagoslove, jer zemaljsko dijete će ovo osjećati na jedan zemaljski baš kao i na duhovan način, i osoba tako uzeta u obzir će morati osjećati olakšanje i, naračun duhovne snage koja izbija sa svakim djelom Ljubavi, okrenuti svoj pogled nagore. I time će Ljubav i milosrđe spram bolesnih i slabih ljudi rezultirati u dvostruko više blagoslova… Ona će pomoći poboljšati fizičko stanje bolesnog i nemoćnog i biti istovremeno iznimno blagotvorna za dušu, i prema tome ne zaboravite im ukazati vašu pomoć i dobro-dušnu suosjećajnost, podignite ih fizički i duhovno, i na taj način također dopustite da vrijeme njihove patnje također postane za njih vrijeme duhovnog sazrijevanja… i Gospod će blagosloviti one koji su puni suosjećanja spram njihovih patničkih bližnjih ljudskih bića.

AMEN 

Spread the Truth