Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1025 (Patnja Isusa na Križa)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1025, 26 Srpanj 1939

PATNJA ISUSA NA KRIŽU…


Isusova Patnja na Križu još nije ispravno prepoznata u Svojoj Veličini od strane ljudi. Neshvatljiva Ljubav prema Svojoj zemaljskoj djeci, potaknula je Vječno Božanstvo da Se utjelovi u ljudskom biću na Zemlji, kako bi do tada nepremostivi jaz između Oca i djece na Zemlji učinila prohodnim, da pokaže djeci Put Koji vodi k Njemu. Sada je Sama Božanska Ljubav položila Most kroz Otkupljujuće Djelo Isusa Krista… Gospod na Križu je tako neizrecivo patio kao Čovjek, podnio je sve Muke smrti na Križu, i to iz najdublje Ljubavi prema čovječanstvu… Ljubav koje je čovječanstvo bilo lišeno, potakla Ga je da umre za ovo čovječanstvo i tako im donese Izbavljenje od najdublje krivnje grijeha. Riječi ne mogu odraziti Bol i Agoniju koje je Isus pretrpio na Križu. On je trpio neljudsku Bol, jer je Tijelo, kroz sjedinjenje Duše sa Duhom, bilo u najpotpunijem skladu sa svim što je bilo čisto (neiskvareno, nevino) i jasno, što je bilo bistro i svijetlo… A to Tijelo su sile tame povukle dolje u mračno područje… Oni koji su na Njega položili ruke, bili su grješni, tamni likovi, upravljani demonima na okrutno djelovanje. Užas čiste Duše, Koja je u potpunosti postala Ljubav, bio je neizmjerno velik, a dodir kroz ove demone koji su djelovali u mržnji, bio je neopisivo mučan… Da je samo jedan, bilo koji čovjek, morao pretrpjeti ovu smrt, Djelo Otkupljenja ne bi bilo od takvog Značaja… Ali, Isusove Agonije su tisuće puta premašivale one od nekog čovjeka, budući da nije jedino Tijelo u Sebi patilo, nego mnogo više Duša, jer je stajala u Svjetlu, a bila je duboko ponižena od tame. Nijedan čovjek na Zemlji ne može procijeniti Djelo Otkupljenja u cijelom Njegovom opsegu; jedino u stanju Svjetla on poima Njegovu Veličinu i neizrecivu Ljubav, Koja je ponukala Sina Čovječjeg da na Sebe uzme najtežu Patnju. A čovječanstvo tako malo poštuje Njegovu smrt, da ne preza odreći se vjere u Isusa Krista kao Otkupitelja svijeta. I ono nije svjesno kakav ogromni grijeh time tovari na sebe (Ivan 16:9), i kako im ne mogu ponuditi nikakvu drugu zamjenu za ovo najveće ljudsko Djelo Ljubavi, koje je ponuđeno za čovječanstvo.

AMEN

Spread the Truth