Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1024 (Čudo snage vjere i moć molitve…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1024, 25 Srpnja 1939

ČUDO SNAGE VJERE I MOĆ MOLITVE ….

Vi ćete svijetu morati posvjedočiti da Božja sila djeluje kroz vas. Vi ćete na njihovoj nevjeri oprobati tu silu, i oni će time biti zapanjeni, no ljudima mora biti dokazano da onaj koji je duboke vjere ima moć …. njima se mora pokazati čudo snage vjere i moć molitve …. Patnja će bivati protjerivana uz pomoć vjere, priroda će se pokoravati onome koji se tako nalazi u službi vječnog Božanstva, i moć iz Boga će se izražavati prema onima koji iz svjetovne vlasti žele zapovijedati na štetu vjernika. A sve to biti će nužno radi otpalih od Boga ….

Onaj koji Božanstvo traži u tome će vidjeti svjetlo i slijediti će Krista, tj. njegovo srce spoznati će Istinu i ići će putem Istine. A radi tih Gospodar Svoje na Zemlji oprema takvom snagom. I biti će veliko čuđenje glede neobičnog djelovanja tih ljudi, kroz koje međutim djeluje Sam Bog. Stoga kad dobijete uputstvo da postupate po Božjoj volji, onda se ne opirite Božjoj Riječi, jer Gospodar treba svoje sluge na Zemlji da bi se ljudima objavio.

Nego čvrsto i neuzdrmljivo vjerujte, i u svemu slijedite naredbe Božanskog Spasitelja, jer samo slijeđenje Božanske volje s punom vjerom u vama oslobađa i izvanrednu silu. Vi ćete u toj vjeri izvoditi stvari koje vas izdižu iznad vas samih, samo ako uvijek ostajete aktivni u Duhu. Ne zaboravite da vam Gospodar Osobno daje zadatak, da On od vas ne traži više nego što možete ispuniti, pa aktivirajte vašu volju kako biste ispunili ono što vam je zadano.

I bez oklijevanja se svi ujedinite i djelujte sjedinjenim snagama …. Obraćajte se otvoreno i svakome te slušajte njihove molbe, čak i ako su one vezane sa zemaljskom nevoljom, jer trebate im dati dokaz da Otac u Nebu svaku molitvu može ispuniti, kad to služi vašoj duši. Svaku misao u odmoru od zemaljske aktivnosti posvetite Božanskom Spasitelju …. On vam vašu Ljubav nagrađuje i opremiti će vas izvanrednom snagom, ako vam je na usnama Njegovu Riječ i aktivni ste za spasenje zalutalih duša. A od vas će otpasti sva tjeskoba, i vi ćete jasno i razumljivo ljudima objavljivati što vam Otac zapovijeda, jer Njegova volja će vas upravljati, ako Mu ne pružate otpor ….

AMEN

Spread the Truth