Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1023 (Što je milost?)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1023, 25 Srpnja 1939

ŠTO JE MILOST ….

Žudite Božansku milost, i život će vam donijeti ispunjenje, jer sazrijevati ćete duševno i duhovno, pa nećete uzaludno proživjeti vaš život. Oni koji se nalaze u Božjoj milosti, mogu se nazvati nadasve bogatima, pa iako im život obiluje odricanjem. Jer ono što im nedostaje za ugodu tijela višestruko im je dano za dušu. Neizrecivo je dragocjeno znati da se (ćovjek) nalazi u Božanskoj zaštiti, a tko živi u milosti, toga Gospodar štiti od svake opasnosti njegove duše, i svaka dostava milosti uvećava čovjekov duševni kapacitet i dušu dovodi bliže njenom cilju, sjedinjenju s njenim duhom iz Boga.

Kako je neizrecivo sirot onaj čovjek koji vjeruje da može bez Božanske milosti; njegov život je prazan u duhovnom smislu, i on samo hodi po ravnici Zemlje, a nikada ne ide uvis. Jer Božanska milost je suština Božanskog vodstva …. Tko si izmoli milost, neće ni biti ostavljen bez nje, a primati Božansku milost znači biti oslobođen ikakve vlastite odgovornosti, jer Gospodar Sam uzima Svoje dijete za ruku i vodi ga, pošto je se ono svojom voljom opredijelilo za Njega i Njemu se povjerilo …. “Primi me i štiti me, ja ne želim ništa drugo nego biti vođen od strane Tebe ….”, tako vaša molitva treba zvučati u duhu …. I Otac u Nebu Svoje dijete od tada pa nadalje neće ostaviti da ide samo.

Ono će primiti svu snagu, jer Božja je milost to da mu On daje što mu nedostaje …. Pravu spoznaju, snažnu volju i snagu za izvađanje svega onoga što On od Svog zemaljskog djeteta traži. Tijelo onoga tko na taj način koristi milost, će i moći ispuniti ono što se od njega traži, tj. tijelo će slijediti težnju duše, a ta težnja neće više biti usmjerena na zemaljsko blago i dobar život, nego jedino i samo njegovom sjedinjenju s Božanskim Duhom. A to je djelovanje milosti, koje na sebi može promatrati svatko tko u intimnoj molitvi Oca u Nebu moli za milost.

Milost je sve što vas duhovno promiče …. milost je svaka misao koja vam se posreduje i koja vas upućuje prema gore …. milost je svaki doživljaj koji vas duhovno dotiče …. milost je sjedinjenje duhovno srodnih ljudi …. i milost je svaka Riječ koja vam dolazi odozgor…. Sve što vam pomaže da se odvojite od svijeta je Božanska milost i vi bez prestanka trebate moliti za Nju, jer ona vam na raspolaganju stoji neizmjerno, no vaša volja mora sama biti usmjerena na to, i vaše srce mora s dječjom poniznošću od Oca u Nebu to tražiti, tada ćete još na Zemlji postići velike stvari, a vaš kraj biti će blažen …. 

AMEN

Spread the Truth