Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1010 (Promjene u stvaranju… Katastrofe potrebne…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1010, 18 Srpnja 1939

PROMJENE U STVARANJU …. KATASTROFE POTREBNE ….

U beskrajno dugim vremenima bilo je mnogih promjena u cjelokupnom Stvaranju. Jer izvorna forma bila je ukrućeno duhovno, koje se međutim tijekom tisućljećā oslobodilo iz te forme, dakle i Božje djelo stvaranja neprestano se moralo mijenjati, kako bi duhovnome donijelo oslobođenje iz forme …. To preoblikovanje izvorno stvorenog je onda opet imalo za posljedicu da se iz toga moglo prepoznati duhovno djelovanje, jer život je sve što se mijenja …. No u svemiru nema ničega što zadržava svoj oblik na nepromijenjen način; može doduše opstajati tisućljećima u istom obliku, no to nikada neće biti trajno stanje.  

Sve u svemiru mora se mijenjati, jer jedino tako ispunjava svrhu pružanja prebivališta duhovnom, koje se treba izgrađivati prema gore. I sad kad sve te tvorevine imaju namjenu da budu nosači duhovne supstance, onda uništenje sve forme sasvim izvjesno mora imati povoljan učinak na to duhovno koje joj daje život …. krajnja svrha materije mora biti to da bude razgrađena kako bi oslobodila duhovno u sebi. Tako da će svako naizgledno djelo uništenja u duhovnom smislu biti samo za pozdraviti, čak i ako zemaljski za sobom donosi najveću štetu.

A nakon svakog uništenja bilo kakve materije duhovno iz nje mora iščeznuti i tako se u nevezanom stanju pridružiti ljudima na Zemlji ili se pak nastaniti u njemu pripadajućem novom zemaljskom omotaču …. koji služi za napredovanje duše. I stoga će svako novo nastajanje u prirodi bezbrojna duhovna bića dovoditi do zrelosti, a upravo mala, neupadljiva stvaranja imaju za ispuniti nezamislive zadatke …. 

Generalno se govori da Bog Ljubavi ne može biti tako okrutan da cijele zemaljske predjele prepusti uništenju …. No tim ljudima potpuno izmiče to da bezbrojna bića njihovom Stvoritelju zahvaljuju za svaku takvu katastrofu koja bezbrojna duhovna bića iz svog dugog stanja ukrućenosti oslobađa, i da cijelo Stvaranje postoji samo u svrhu toga kako bi ta bića imala natavak mogućnosti za boravak i one često nastaju putem svakojakih uništenja…. prema tome sve katastrofe ili drugi prirodni događaji koji za rezultat imaju razaranje površine Zemlje, bivaju neobično radosno dočekani od strane duhovnih bića koja se nalaze u dugoj zatočenosti, i koja onda stupaju u novi preriod svog hoda i života na Zemlji ….

AMEN

Spread the Truth