Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1002 (Nevjera povod svjetovnim događajima… Rok milosti… Okvir…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1002, 11 Srpnja 1939

NE-VJERA POVOD SVJETOVNIM DOGAĐAJIMA  …. ROK MILOSTI …. OKVIR ….


Nikada prije nevolja na Zemlji nije bila tako velika da je vječno Božanstvo u toj mjeri bilo potaknuto na nasilno uplitanje tako da čovječanstvo zemaljski očekuje neiskaziva bijeda i jad. Što više ono ide svojim stazama u nevjeri, toliko žešće će biti pogođeno tim mjerama, jer sâmo odsustvo vjere uzrok je sve patnje, i to je zadnja mogućnost da se na ljude na izvjestan način još odgojno utječe. Tamo gdje se tada i pored sve patnje i nesreće prolazi zatvorenih očiju, bez da se misli na Gospodara, tamo je za dušu svaka pomoć nemoguća.    

Tek najdublja usamljenost i napuštenost čini da čovjek spozna da je neka druga namjena (smisao) povod njegovog zemaljskog postojanja, i tek kad je čovjekovo nastojanje to da se uklopi u svoj smisao postojanja, njegov način razmišljanja ispravno je vođen. Ono što njegovu narav prije toga pokreće, zemaljski je i potpuno beskorisno …. tek u stanju spoznaje neposredno djelovanje duhovne snage dolazi do izražaja, tako da sve što je do tada čovjekove misli doticalo samo shematski, sad dobiva formu i život. 

No u vrijeme najdublje nevjere čovjekov um daleko je skloniji zanimati se površnim, nebitnim stvarima, i uvijek teži k tome da (svoje) kratko vrijeme na Zemlji zemaljski što je moguće više iskoristi, a sve duhovne misli da odbaci; time duhovne snage imaju malo utjecaja na takve ljude …. gdje sav trud ovih ostane bezuspješan, gdje čovjek stoji potpuno izvan duhovnog djelovanja, potrebno je primijeniti sredstva koja doduše za sobom povlače neizrecivi jad, no koja nisu skroz bezuspješna, tako da će se na Zemlji iz dana u dan množiti događaji koji vidno ukazuju na prolaznost zemaljskih dobara kao i tjelesnog života ….

Neprestano će ljudima biti ukazivan put kojim imaju ići, no taj put im se neće činiti stvarnim, baš zato što ne žele vjerovati. Oni će sve prirodne katastrofe kao i sve druge događaje uvijek iznova obrazlagati svojim mudrim argumentima i primjedbama, no nikada u tome neće htjeti prepoznati upozorenja vječnog Božanstva. I najčudnovatiji događaji po njihovom mišljenju su skroz podrazumljive pojave, objašnjive prirodnim silama, kojima ne treba pridavati posebnu važnost.

Češće ponavljanje takvih pojava samo će pokazati da se čovječanstvo na to navikava i u odnosu na njih postaje sve ravnodušnije, i neizbježna posljedica toga je da će vječno Božanstvo tad čovječanstvu dati odgovarajuće silnije znake Svoje svemoći i Svog djelovanja, kako bi još slabi u vjeri, ne skroz izgubljeni ljudi to prepoznali kao poruku odozgor i spasili svoje duše, prije nego je prekasno.

Takvi znaci čovjeku doduše uvijek moraju biti dani u okviru prirodno-mogućeg, kako ne bi prisilno utjecali na njegovu volju, no silni razmjeri tih znakova neke će pokrenuti na razmišljanje. I čudit’ će se čak i oni koji su do tada bili čisto znanstveno aktivni, jednom kad budu spoznali da njihova istraživanja i ishodi ne drže vodu i da svi zemaljski proračuni padaju u vodu pred takvim događajima koji dovode do kaosa i uništenja u zemaljskom životu. Jer, svugdje će postati vidno djelovanje Gospodara …. svi ljudi će zapaziti neobičnost Njegovog djelovanja, jedino što ono neće biti priznato kao to (što jest)

Ljudi će pretjerano tražiti objašnjenje koje odgovara njihovom razmišljanju i volji, pa opet, spoznati će i nedostatnost svoga znanja …. njihova dvojba uistinu će im biti na blagoslov pošto je ona početak vjere, jer tko se ne plaši priznati da njegovo znanje ne daje objašnjenje, taj  instinktivno traži duhovnim putem doći do objašnjenja, i tada neće više ostati u neznanju i nedoumici, jer traži Istinu i tako je već dospio vrlo blizu pravog puta. Samo ako tad obrati pažnju na impulse svoga srca, uskoro će doći do prave spoznaje, i to će njegovoj duši biti od koristi.  

Ljudima je dan još jedan kratak rok, pa opet, vrlo uskoro će doći dan gdje će smrt imati veliku žetvu, a blago onome koji obraća pažnju na sve znakove i ne postaje trom za rad na svojoj duši. Jer Bog traži i zove svakoga, i taj veliki nadolazeći događaj opet je samo potvrda beskrajne Ljubavi Božje, koja je usmjerena svim stvorenjima na Zemlji i stoga ne propušta pokušati sve kako bi ta stvorenja spasila iz užasne duševne nužde ….

AMEN

Spread the Truth