Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1001 (Podlaganje volje…Pogled u domovinu duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1001, 9 Srpanj 1939

PODLAGANJE VOLJE… POGLED U DOMOVINU DUHA…

Vječno Božanstvo od vas zahtijeva vašu volju i korištenje sve snage… Vi se stoga jedino morate odreći vaše volje, ali zauzvrat dobivate neizmjernu Božansku snagu, i smisao i svrha vašeg zemaljskog života je u potpunosti ispunjena. Jer, ako vi podložite svoju volju Gospodaru, On vas sada vodi tako kako je vama korisno, i daje vam snagu da svi zahtjevi (uvjeti) sada mogu biti zadovoljeni. Onda je dakle sva odgovornost vama oduzeta, jer ste vi nju voljno predali Gospodaru, vi ste u punom posjedu Božanske snage… Stoga vam ne pada teško činiti ono što od vas želi Gospodar kroz Svoje Zapovijedi… I tako se vi u potpunosti pripremate za život u vječnosti, i zemaljski život možete napustiti u savršenom stanju, jer vi onda imate i Ljubav… budući je u Ljubavi prema Bogu uvjetovano podlaganje vlastite volje Božanskoj volji. No, gdje čovjeku nedostaje Ljubavi za Boga, tamo se on ni neće rado(sno) podrediti, nego pobuniti i htjeti postupati protiv Božanske volje. Kao Božjem djetetu, međutim, osjećaj Ljubavi za Oca mora nadmašiti sve drugo, i iz takve Ljubavi će biti rođena volja da služi Njemu i da se drži Njegovih zapovijedi… Propadljiva (prolazna) dobra on mora žrtvovati, dok naprotiv, duhovnim dobrima on mora stremiti sa svom gorljivošću, no uvijek jedino misleći na dušu, ali ignorirajući (ne misleći na) tijelo. I tada će nebeski Otac dovesti Svoje dijete kući, jer je ono ispunilo svoju misiju na Zemlji… A sada ti Otac želi objaviti, kako Duh, koji je u tebi, nastoji odvezati tvoju dušu od materije… On ti želi dati uvid u kraljevstvo, koje je istinska domovina, koje je duši odobreno tek onda, ako se ona sjedinila s Duhom iz Boga. Puni sklada, a ipak promjenjivi, izgledaju promatraču predjeli, koji omogućavaju boravište s Duhom sjedinjenim dušama. Jer, takvu dušu više ne može dodirnuti ništa nesavršeno, niti ju vizualno uznemiriti, jer gdje zrači svjetlo, tamo je sve nečisto daleko, i duša koja je postala jedno s Duhom stoji u svjetlu. Čim je sada duša pobjegla od Zemlje ili svog tijela, sva težina, sav teret Zemlje je od nje oduzet, ona od tog trenutka sve vidi u zračećem svjetlu, i sada je više ne dotiče ništa od težine koja pogađa ljude. A, neopisiv osjećaj ushićenja daje joj objavu o blizini Božanskog Spasitelja, i čežnja za Njim je tako neizmjerno velika, da ove žudnje, koje potječu iz Ljubavi za Njega, Gospodar namiruje (taži) Svojim prisustvom, i to je bit sveg blaženstva za Njegovo stvorenje, koje je tek sada ono što je bilo od početka… (u)dio vječnog Božanstva, i time Božanske Ljubav-ne snage… Ova snaga se daje dodijeliti bićima, koja ushićeno svjetlosno biće želi podržati, jer sada mora u istoj mjeri davati, kao što prima, i to je stanje neizrecivo usrećujuće, i sve što se pruža duhovnom oku svjetlosnog bića, od neusporedive je ljepote… a biće se raduje svojoj slobodi i s užasom se prisjeća lanaca u zemaljskom životu, koji su ga dugo vremena držali svezanim. Tako je duša sada uspjela u sjedinjenju s Duhom, sve teško, opterećujuće, ostaje daleko iza, te duša tek sada prepoznaje koliko je bilo potrebno svjesno stremljenje za ovim sjedinjenjem, i kako tlačeće je za duh bilo okovano stanje. I sada se sva njena nastojanja s najvećim žarom odnose na izbavljenje drugih duša iz njihovog sužanjstva, i ona sa svoje strane sada čini sve, kako bi prosvjetljujuće i pomoćno njih podržala, i neopisivo je marljiva i aktivna, što se tiče olakšavanja njihovog puta naviše, tako da i ove duše jednom budu slobodne, i mogu ući u kraljevstvo mira.

AMEN

Spread the Truth