Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0995 (Dan razdvajanja….Divljanje elemenata…Prirodne pojave…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0995, 5 Srpnja 1939

DAN RAZDVAJANJA …. DIVLJANJE ELEMENATA ….

PRIRODNE POJAVE ….

Svjetskim događajima Gospodar dozvoljava da idu svojim tokom, kao što je to određeno od vječnosti, jer ljudi sami žude svoju propast, pošto oni sami i dovode do svog odvajanja od Boga, jer oni su u srcu od Njega već odustali i stoga se ne ustručavaju da Ga i na van niječu. Te zato mora doći dan razdvajanja …. Dan, u koji će pravedni biti odvojeni od nepravednih i svatko pronaći zasluženu plaću. Ljudi ne vjeruju da će ih Sud stići, grijeh prevladava, i čovjek više ne poštuje posjed drugoga, pada u grijeh i poroke te stoga može očekivati skori Kraj, ako se ne odluči na zaokret. 

A Kraj će uskoro biti tu …. ljudi će si umišljati da su na visini svog života kad bude došao Kraj …. Još će se truditi od svijeta uzeti svašta lijepo, naslađivati će se u užicima života, predavati će se svojim žudnjama, gledati se kao gospodari stvaranja i neće priznavati višu silu a biti će iščupani usred najvećeg uživanja života od te Sile, Koja određuje Svršetak, pošto Ju se više ne priznaje. Svjetski ushit biti će tako velik, da se neće obraćati pažnja na upozorenja, koja će im dolaziti još u zadnji čas putem Božje Milosti i Milosrđa. Oni će ismijavati ono što usmjerava ka gore, a u lance će bacati onoga tko mu se suprotstavlja putem Riječi.

A tada započinje raspad, duhovno i zemaljski ….. I bez Božje pomoći neće se moći spasiti nitko …. A nevolja će biti velika, prirodne sile strašno će bjesniti, Zemlja će pucati, bjesniti će vode, brda će se pomjerati i zasipati se doline, plodno tlo pretvarati se u pustinju, i ništa na Zemlji neće ostati nedotaknuto niti moći pružiti zaklon onima koji žele umaći kaznenom sudu. A elementi će razviti takvu silu, da će biti uništeno sve što je stvorila ljudska ruka, i da će bezgranična bijeda vladati tamo gdje je ranije bila zemaljska vlast i divota. Svako će biti mali i nemoćan pred tim bješnjenjem prirode ….

I Gospodara će se moći čuti gromoglasno u tom zaglušenju koje ispunjava cijelu Zemlju. A spašen će biti samo onaj čije srce uputi duboki uzdah nebeskom Ocu. No tvrdokornog grešnika Gospodar poštuje isto onako kako je on Njega poštovao, i dopušta da ovaj propadne, kako bi Zemlja služila kao mjesto boravka samo onom čovjeku koji spoznaje Boga u Nebu i želi Mu služiti. No tko se u najvećoj nevolji moli Ocu, naći će milost pred Njegovim očima i istovremeno će biti čudnovato spašen iz svake nevolje (Joel 2:32; Djela 2:21) …. I blaženi koji Gospodara nose u srcu i koji su spremni za nadolazeći kazneni Sud …. Uz njih će Gospodar stati pun Ljubavi, kako oni u najvećoj nevolji ne bi izgubili vjeru u Njega, nego ostali snažni i neustrašivi te se s povjerenjem prepustili Ocu u Nebu. Tē će On izvesti iz sve nevolje …. 

AMEN

Spread the Truth