Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0984 (Molitva u vjeri zaštita protiv mračnih sila…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0984, 28 Lipnja 1939

MOLITVA U VJERI ZAŠTITA PROTIV MRAČNIH SILA ….

Tko Me moli s punim povjerenjem, taj će dobiti odgovor na svako pitanje koje Mi postavi. Tako da ću te podučiti dijete Moje, i osnažiti tvoj duh.

U istom smislu doći će ti riječi i svaka dvojba biti će raspršena …. ora et labora ….

I svaka ti riječ objavljuje Ljubav Gospodarevu. On Svojima neprestano daje u skladu s njihovom Ljubavlju, i kad te On Osobno podučava, Njegovo oko milostivo počiva na tebi …. Duhovni kontakt je uspostavljen, no još se događa da tvoje misli prečesto lutaju. Ti samo moraš neprestano žudjeti Istinu iz Nebesa, kako bi ti ona mogla priteći u neograničenoj mjeri. Tko jednom krene pravim putem i voljno se da voditi od vječnog Božanstva, njemu je automatski mrsko podređivati se vlasti koja nije naklonjena vječnom Božanstvu.

Pa će i duša te osobe uskoro spoznati da joj se oduzima sloboda, a to će ju uznemiriti, i ona će pokušavati izmaći se njihovoj moći …. ona neće prezati ni od čega kako bi zadržala svoju slobodu, i stoga stremi skorom sjedinjenju s Protivnikom te sile koja njom želi vladati …. Ona će se sa toliko većim povjerenjem podrediti vječnom Božanstvu …. ona će tamo moliti za pomoć, koja će joj rado i biti pružena. 

No kako bi dušu zadobio pod vlast, protivnik sad primjenjuje svu lukavštinu, pronalazi mnoga sredstva i načine koji ga naizgled vode bliže cilju, ali zemaljsko dijete uvijek se nalazi pod zaštitom vječnog Božanstva koju je svjesno izmolilo. Tako da će nastojanja te sile biti uzaludna …. Ona će uskoro odustati od svih pokušaja da si podredi volju tog zemaljskog djeteta, pošto je Božanska sila jača i ne daje mu pravo na tu dušu.

Uvijek i uvijek je molitva najbolje obrambeno sredstvo protiv svake zle sile, i stoga zemaljsko dijete neprestano i u svakoj opasnosti zna kako joj može umaći, samo ako svoje utočište uvijek nalazi u molitvi. Sve će nedoumice nestati, sva pitanja će biti odgovorena, na sve će molbe biti odgovoreno i svaka nevolja duše biti će riješena, jednom kad zemaljsko dijete s vjerom moli Oca u Nebesima da mu On pomogne u njegovoj nevolji. I opet je vjera duše presudna za ispunjenje molitve, a to vas posebno mora poticati na to da se borite za to da se molite za jaku neuzdrmljivu vjeru. Jer jednom kad ju imate, uistinu ćete moći savladati sve, biti će vam podane sve stvari na Nebu i na Zemlji, jer tada ste prožeti snagom Božjom i time možete djelovati kroz Njegovu volju (Njegovom voljom) ….

AMEN

Spread the Truth