Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0977 (Stanje svjetla…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0977, 23 Lipanj 1939

STANJE SVJETLA…


Život u onostranom u stanju svjetla je isto tako nezamisliv ljudima. On nadilazi sve zemaljske užitke tisućerostruko; unatoč tome, on se potpuno razlikuje od vrste zemaljskih užitaka i, prema tome, dodjeljuje sreću i blaženstvo iznad svake mjere. I nikakva količina mašte ljudskog bića ne bi bila dovoljna da čak ugrubo zamisli sliku koja korespondira sa Istinom, jer nebeska zadovoljstva koja očekuju savršeno biće u ovim sferama su neusporediva sa ičime na Zemlji. U stanju svjetla osjećajna/emotivna sposobnost jednako prevazilazi sve zemaljske osjećaje, iz ovog razloga nitko na Zemlji neće nikada biti sposoban razumjeti stupanj zadovoljstva koji je podaren tim bićima. Tijekom vremena na Zemlji to mora također ostati nezamislivo za biće, tako da će ljudsko biće stremiti samo od sebe spram savršenstva a ne poradi nagrade. Ipak znanje o ovoj neizmjernoj sreći u onostranom bi učinilo da svi ljudi streme za njime sa najvećom žestinom.; unatoč tome, da bi se bilo uistinu savršenim dobro mora biti učinjeno poradi dobra, i nagrada ne bi trebala doći prva. I prema tome Nebeski Otac je mudro uredio da ostavi čovječanstvo u neznanju u svezi onog što je pripremio za one koji Ga ljube… On želi posjedovati Ljubav zemaljske djece, On želi biti njihov Otac i nagraditi njihovu Ljubav na Očinski način… dajući djetetu sve što pripada Njemu… Prema tome stremite postati istinska djeca Božja, tako da možete sudjelovati u svim nebeskim užicima… i vi ćete biti blaženo sretni iznad svake mjere za cijelu vječnost.

AMEN

Spread the Truth