Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0976 (Božanska volja…Zemaljske mjere…Služenje svega duhovnoga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0976, 23 Lipnja 1939

BOŽANSKA VOLJA …. ZEMALJSKE MJERE ….

SLUŽENJE SVEGA DUHOVNOGA ….

Shvatite, da svijet sa svim što je u njemu, služi Gospodaru Neba i Zemlje. On je oživljen Njegovim Duhom, pa iako se taj duh ni ne spoznaje pravo, iako on želi umaći Vječnom Božanstvu …. on ipak mora služiti i protiv svoje volje te se podložiti volji Gospodara. A ona se izražava u određenju svakog djela stvaranja, njegovog zadatka i aktivnosti u cijelom svemiru. I samo tako je objašnjiva nepromjenjivost prirodnih zakona, samo tako je shvatljivo da sve u prirodi mora biti i oblikovati se tak(v)o kak(v)o jeste …. I da volja čovjeka ne može dovesti do promjene toga. Jer iznad njegove volje Božja je volja.

Od nezamislivih vremena sve stvoreno je Božja volja koja je uzela formu, od najmanje tvorevine sve gore do čovjeka …. Sve je podloženo Božanskoj volji i ne može se boriti protiv nje, čak i ako zemaljski moćnici naizgled određuju događanje, oni se tako mogu oblikovati tek kad Gospodar da svoje dopuštenje …. On u svako doba ima moć spriječiti što je protiv Njegove volje …. No kako se radi o sazrijevanju duhovnoga, pošto sve što postoji u sebi nosi duhovno i sve što se događa služi za razvoj toga duhovnoga, Božanski Stvoritelj dopušta i da ljudska volja dođe do izvedbe, čak i ako ona krši Božanski red, samo što se posljedice takve jedne volje na same ljude odražavaju pogubno.  

Pa opet nema događaja bez ikakve koristi u duhovnom smislu, čak i ako zemaljski za sobom povlači najveći jad. Patnja i jad su pomoćna sredstva za duhovni razvoj …. Tako da će se one mjere, koje ljudska volja s lošom namjerom donosi i koje prema tome ne mogu biti u skladu sa Božanskom voljom, opet pretvoriti u sredstva odgoja i tako dakle biti na blagoslov za slabu ali Boga-tražeću zemaljsku djecu, za razliku od onoga koji donosi te mjere, čije će se nepravedno postupanje sručiti na njega samoga, te mora biti okajano.  

Ljudska volja je slobodna, međutim Gospodar mijenja sve što je rezultiralo ovom voljom, u zavisnosti od potrebe, u zdrav događaj koji služi spasenju duše. No sve drugo duhovno, što se još ne nalazi u stadiju čovjeka neprestano je podložno Božjoj volji i mora proći svojim putem kroz svu materiju uvijek po Božjem mudrom planu. I nema nikakve sile koja može djelovati protiv te volje …. Stoga je duh iz Boga, koji Ga još ne spoznaje, zarobljen u formi …. tj. do posljednjeg utjelovljenja potpuno je upravljan od Božanske volje i njegova mu je djelatnost u svemiru dodijeljena. 

Ljudsko postupanje i razmišljanje dovodi do krivog uvjerenja da čovjek stoji potpuno nezavisno u zemaljskom životu, samo što je i ono u izvjesnom, tj. zemaljskom smislu neprestano vođeno, ukoliko je to korisno za duhovni razvoj …. No sav duhovni život potpuno je slobodan od utjecaja …. U zemaljskom smislu čovjekova volja se po mogućnosti poštuje i posljedice su po nužnosti za dobrobit duše pojedinca ublažene ili okrenute na dobro ….   

No u duhovnom smislu ni jedno biće ne mora se bojati prisile volje, jedino što biću na raspolaganju stoji sva duhovna snaga, ali isto tako i obrnuto sve duhovno mora služiti Gospodaru Neba i Zemlje, ali samo u svrhu toga da bi se samo opet razvijalo prema gore, u duhovnu visinu, kako bi na koncu konca moglo proći stadij čovjeka i s time povezanu slobodu volje, što mu daje krajnju priliku da nadvlada materiju i postigne stanje duhovne zrelosti, koje mu jamči izbavljenje iz zatočenosti koja je trajala tisućama godina ….

AMEN

Spread the Truth