Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0972 (Svjetovni vladari…Niski pad…Milost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0972, 20 Lipnja 1939

SVJETOVNI VLADARI …. NISKI PAD ….  MILOST ….

Krug onostranih prijatelja sve se više sužava oko tebe i sprječava prodiranje nečistih bića, kako ne bi osjetila njihovu silu i bila spriječena u tvome nastojanju. Tako da će pritjecanje duhovne snage postajati sve jače, i ako je tvoja volja, u povećanom obimu primati ćeš duhovne istine i s obzirom na to sa tvojim prijateljima se uvijek možeš povezati, bez da se moraš bojati da će zatajiti duhovna snaga. Vječno Božanstvo ti posebno stavlja na srce to da ne trebaš posustati ako ti se nameću zemaljske prepreke. Time što već samo zažudiš tu vezu potječe duhovna snaga, iako ne uvijek primjetna tvome tijelu. Duh traži Boga, i svaka čežnja biti će mu uslišena …. Pa će ti duhovno osnaženje dolaziti uvijek, te će duh imati hranu i neće trebati gladovati. Ali i vidljivo će na tebe prelaziti ta snaga, a (to) duhovno blago koje primaš pomagati će ti u životnoj borbi. Jer Gospodar daje snagu i okrjepljenje onima koji su u Njemu. Samo će te još povremeno mučiti prepreke, no samo kako ne bi postala umorna i mlaka, jer ovo djelo zaslužuje svo predanje, ti se uvijek iznova sa istinskom revnošću trebaš predavati tom duhovnom radu te time isto tako i bivati usrećena putem prijema Božje Riječi. A zemaljski događaji od sada nadalje će se tako slagati, i to će ti biti sve veći poticaj za traženje veze sa duhovnim svijetom, jer jedino na duhovni način vama ljudima će se moći objasniti sve zemaljske događaje …. Stoga primi danas jedno učenje koje bi te trebalo uputiti na to da svu vlast ima samo Stvoritelj Neba i Zemlje:

U sva vremena svjetovni vladari su svoju silu nametali svojim podanicima. Oni su sebi pripisivali ono pravo koje (je) u principu pripada(lo) jedino Gospodaru stvaranja …. time što su se uzdizali iznad svojih bližnjih, donosili zakone i podanike si na izvjestan način činili robovima …. Zahtijevali su i prisiljavali bližnje da ispunjavaju njihove zahtjeve. A samo u rijetkim slučajevima je stvarna Ljubav bila vodilja (tog) zakonodavstva. A ako sada zemaljski vladar svoju vlast koristi tako da je isključena sva Ljubav a umjesto nje tog vladara karakteriziraju vlastoljublje, arogantnost, pohlepa za svjetovnim blagom i beskrajna nepravda, takav jedan vladar nikada neće moći naći odobrenje Božanskog Stvoritelja, i takva jedna vladavina nikada se neće odraziti na blagoslov naroda. U takvim slučajevima Gospodar je vrlo često pokazao Svoju vlast …. On je vladarima oduzeo njihovu službu često neočekivano …. On ih je pustio da padnu s visine svog samonačinjenog prijestolja u duboke dubine …. i to ne bez namjere …. da bi i koliko god nepravednom vladaru još pokazao put za obraćenje. Često je bio čin milosti najveće mjere to da je Božanski Stvaratelj učinio jednog tako arogantnog čovjeka da spozna svoju ništavnost i kako malo si čovjek kao takav sam može pomoći kad mu Vječno Božanstvo zatvori vrata, a on na koncu konca ni nije ništa više nego jedan bijedni čovjek prepušten na milost Jednome koji je iznad njega. Dokle god on sam vlada, on ne misli na svoje vlastito ja …. on nad sobom ne priznaje ništa uzvišenije; međutim jednom kad mu njegova beznadežna situacija dođe do svijesti, tek onda on misli na višu silu, i njemu je onda dana prilika za obraćenje …. E onda je pad s visine dolje u nizinu često jedan čin milosti neopisive važnosti …. on može značiti posljednje spasenje za jednoga od Boga potpuno otpalog grješnika ako on još nije potpuno otvrdnuo, te postane svjestan svoje ništavnosti. Njegova brutalnost i njegova strogost mora se sručiti nazad na njega, kako bi on na tome spoznao svoj način postupanja vrijedan osude i sjetio se patnje onih koje je njegova okrutnost proklela. Ako ga njegova vlastita sudbina dovede do (tog) uvida, za njega je od najvećeg blagoslova da u najvećoj nevolji i najvećoj bijedi završava zemaljski život, ali donoseći svojoj duši spas. No jao si ga onome koga je njegova vladavina tako otvrdnula, da se on ne želi pognuti Najmoćnijemu Neba i Zemlje …. Njemu će vlast jednom biti oduzeta, i protiv njega će se kao tužitelji ustati oni koji su pod njegovom vladavinom patili, i oni će protiv njega svjedočiti pred Vječnim Sucem, a Njegova presuda biti će vječno prokletstvo ….

AMEN

Spread the Truth