Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0959 (Borba zbog Isusovog imena… Bijeg od Boga… Zemaljska moć…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0959, 11 Lipanj 1939

BORBA ZBOG ISUSOVOG IMENA… BIJEG OD BOGA…

ZEMALJSKA MOĆ……

Još malo pa će se dogoditi da će se na Zemlji uzdići jedan duh, i vi ćete mu trebati biti podložni… no taj duh nije poslan od Boga, jer će se on boriti protiv svega što je Božje… on će se boriti protiv Božanskog učenja, on će također uništiti ono što je do sada nastojalo ljudima približiti Božanstvo. Nadalje, on će oboriti u bijedu i nevolju one koji ostanu vjerni starom učenju, i razvit će izvanrednu moć i lukavstvo, da upropasti ono što njemu ne pristaje. A ovo je vama najavljeno, tako da vi znate kada je došlo vrijeme, jer, kada protivnik razvije svoju moć, i vojska Božjih ratnika je jednako dobro opremljena, i Sam Gospodar će ih voditi u bitku, i sada će zbog Isusovog Imena biti vođena borba vatrenim mačem usta, a ovo je početak duhovnog kraljevstva na Zemlji. Nebrojeni će ratnici pasti na slavu Božju, ali nitko neće moći ubiti njihovu dušu, s svaka duša koja svoje tijelo voljno preda za Isusa Krista kao Božjeg Sina i Božanskog Izbavitelja, time će opet spasiti druge duše od vječne smrti. Gospodar nijednog od ovih ratnika ne uzima k Sebi sa Zemlje, prije nego je on ispunio svoju misiju, no onda je njemu osigurana vječna slava. Tko u to vrijeme sebe s povjerenjem ponudi u službu Gospodaru, bit će u neizrecivoj snazi, on se neće trebati bojati pred zemaljskom moći, jer ova neće moći učiniti ništa protiv Božje moći, koja pripada (je svojstvena) i Božjem ratniku, koji je sebe potpuno podložio Božjoj volji. Tko se neustrašivo suprotstavlja zemaljskoj moći, prizivajući Božanskog Gospodara i Spasitelja, ostat će netaknut, i nijedan neprijatelj njemu neće moći nauditi, jer on doista ima Samoga Gospodara kao Vojskovođu i Zaštitnika na svojoj strani. Čovječanstvu uvijek iznova prilazi upozorenje da ne počini vjerolomstvo (nevjeru) Božanskom Gospodaru, kada dođe čas odluke. Mnogi će se odreći njihove vjere zbog zemaljske koristi, oni će biti prebjeglice u neprijateljsko područje, Gospodar njih neće moći prisilno vratiti, i oni će sami morati snositi posljedice njihovog bijega od Boga… no, koga ne plaši zemaljska sudbina, tko svoju vjernost prinosi Gospodaru, njegova plaća (nagradanaknada) u vječnosti će biti neusporedivo blažena. On će svoju sudbinu na Zemlji strpljivo uzeti na sebe, za Gospodara i za proslavljanje Njegovog Imena, i zbog toga će on u vječnosti biti dostojan blizine njegovog Spasitelja. Ali oni koji izdaju Gospodara, sami sebe za vječnost protjeruju od lica Gospodara, i njihova sudbina će biti plač (jauk) i škrgut zubi.

AMEN

Spread the Truth