Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0957 (Erupcije… Djelo stvaranja… Istraživači…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0957, 10 Lipanj 1939

ERUPCIJE… DJELO STVARANJA… ISTRAŽIVAČI…


Dakle nemoguće je odvratiti jedan događaj koji je bio predodređen od početka i još jednom jedino u svrhu povratka bezbrojnih palih duša. Najunutarnija struktura Zemlje je pod neprestanim utjecajem od strane aktivnosti duhovnih sila, i tako će izbiti jedna erupcija kada je to dozvoljeno od strane Božanskog Stvoritelja, a ovo dopuštenje, zauzvrat, ovisi o ljudskoj vlastitoj volji… Ako je stanje duše čovječanstva u smrtnoj opasnosti zbog njegove vlastite pogreške, katastrofa je naumljena baš kako bi ga spasila; otud je ljudska volja konačni uzrok totalnog uništenja ili izbavljenja duše iz vrloduboke nedaće. Međutim, ono što je Bog odlučio u Njegovoj vrlodubokoj mudrosti od samog početka je bilo sakriveno od svijeta ali je bilo proglašeno onima koji žive u Njemu u skladu sa Njegovim redom, kako je Gospodar uvijek odabirao one od kojih se, opet i iznova, očekivalo da će proglašavati Njegovu volju ljudima. Unatoč tome, ovo znanje ne može biti potvrđeno (provjereno) i prema tome je rijetko prihvaćeno kao Istina. Ali sada svjetovni istraživači također inzistiraju na tome da uđu u predio koji je nepristupačan za njih. Oni vjeruju za sebe kako su sposobni utvrditi plan Božanskog Stvoritelja, to jest, putem svakojakih vrsta proračuna oni pokušavaju odrediti učinke prirodnih zakona; oni čak inzistiraju da mogu brojčano odrediti datum navodnog kraja svijeta i na taj način učinkovito naumljavaju podrediti Božansku volju njihovim proračunima… Ljudsko biće je tako majušno u poredbi  sa djelom Stvaranja a ipak za sebe smatra da zna puno u svezi stvari koje su kompletno van njegova dosega sve dok ih on ne pokuša dostići putem duhovnih sredstava… On podbacuje prepoznati jedini ispravan put ali, u drugu ruku, vrlo je brzo voljan vjerovati što mu je naučno predstavljeno. Najveći razum doista nije dovoljan da bi utvrdio Istinu, ipak vrloduboka vjera neobrazovane osobe može prodrijeti u tajne Stvaranja i otkriti neosporno znanje. Prema tome, vi ne bi uvijek trebali obratiti pažnju na ono što svjetovni istraživači predstavljaju ljudima što se tiče istraživanja u pogledu Božjeg djela Stvaranja, jer ova oblast je nepristupačna za njih sve dok oni ne nastoje steći uvid putem duhovnih sredstava… Jer Bog Osobno nudi vječnu Istinu Njegovoj djeci na Zemlji sada i u sva vremena.

AMEN

Spread the Truth