Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0946 (Čistoća srca… Sreća sjedinjenja… Slabost vjere…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0946, 4 Lipnja 1939

ČISTOĆA SRCA …. SREĆA SJEDINJENJA …. SLABOST VJERE ….

U čistoći srca čovjek uspijeva osjetiti prisutnost Gospodara, budući da je ono prvi uvjet za usavršavanje i time stupanje na snagu Božanskog Duha Ljubavi. Čovjek još ne može shvatiti razliku sadržanu u tome da li biće živi sa ili bez Gospodara u sebi. Jer ovo prvo mu je još stran pojam sve dok on to ne doživi na sebi samom. No sjedinjenje Božanskog Duha sa Božanskom duhovnom iskrom u čovjeku nadasve je opojno i stoga i neopisivo, tako da bi svatko stremio tome da doživi tu sreću. No čovjek to ne može postići drugačije negoli putem duboke vjere i Bogu-ugodnog načina života, koji se sastoji u izuzetnoj Ljubav-noj aktivnosti spram bližnjega čime je ukorijenjen u Ljubavi prema Bogu.

Tko je čista srca taj na izvjestan način živi po Božjoj volji i time Samo Božanstvo privlači k sebi. No čistoća srca potrebna je da bi se Boga, To najčišće, najuzvišenije Biće moglo u sebi primiti …. čist i besporočan mora biti život onoga koga Božanski Spasitelj udostoji Svoga prisustva …. Ljubav mora krasiti srce za najveličanstveniji boravak Gospodara …. A Njegova sveobuhvatna Ljubav nadsjajit će sve, i tada će moći doći do sjedinjenja ….

E sad, kad se čovjeku približi nevolja i on je u opasnosti pokolebati se (u vjeri), time se uvijek nanovo postavlja barijera koja Božanskom Spasitelju sprječava ulazak u srce jer je vjera slaba …. I samo jaka, poput stijene čvrsta vjera otvara vrata srca. Sa slabom vjerom ta neshvatljiva sreća ne bi se mogla izdržati, to bi čovjeka učinilo potpuno nesposobnim za ispunjavanje zemaljskih zadataka, no s druge strane, u snažnoj vjeri ona čovjeka osposobljava za izvanredno zemaljsko djelovanje, pa će ti stoga biti razumljivo da ti je tvoja slabost vjere još prepreka te se moraš boriti u molitvi kako bi prvo zagospodarila sumnjama da bi još na Zemlji mogla uživati u toj velikoj sreći.

Srce koje je očišćeno od svih nečistoća istovremeno će prognati i sve sumnje i tako će s punom vjerom očekivati Gospodara, a putem te duboke vjere svjesno će moći pobuditi sjedinjenje u najkraćem vremenskom roku, no onome koji sumnja biti će uskraćena najuzvišenija sreća na Zemlji sve dok se nije probio do najsnažnije vjere ….

AMEN

Spread the Truth