Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0944 (Neprolazno blago… Molitva za umrle… Snaga Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br.  0944, 3 Lipnja 1939

NEPROLAZNO BLAGO …. MOLITVA ZA UMRLE …. SNAGA LJUBAVI ….

Sve zemaljsko bogatstvo može se zamijeniti, no neprolazno blago koje se propusti sakupiti, ne može se ponoviti za vječnost. Gospodar je zemaljskoj djeci dao vremena kako bi si ta bogatstva mogli prisvojiti pošto su ona od neprocjenjive važnosti za stvarni život u onostranom. Volja čovjeka je jedina presudna za to da li će se za njima žudjeti i da li će ih se skupljati ili ne, a onaj čovjek, koji se brine samo za život na Zemlji, ne cijeni dostavu milosti koja bi mu mogla uvećati njegovo nebesko bogatstvo ….

On je neprestano aktivan samo za postizanje zemaljske koristi i prema tome će jednom prazan stajati pred kapijama vječnosti, a to ima tako teške posljedice. Jer čak i da je njegov život na Zemlji protekao u ugodnosti i bez brige …. on od svog zemaljskog bogatstva ništa ne može odnijeti sa sobom, nego u krajnjoj oskudnosti tad ovisi samo o tome što mu u Ljubavi biva ponuđeno od drugih duša. A tada će biti odlučujuće ono što je od dobrih djela na Zemlji izveo. On će ubrati plaću za ista ili pak potpuno gol i prazan morati voditi neutješan život u onostranom. 

Ta duša je onda u izrazitoj nevolji, ako joj se nigdje ne pruži pomoć, i sve neugodno i teško što je na Zemlji znala izbjeći, sad će je slijediti dokle god ona sama zabludu svojih životnih svjetonazora na Zemlji nije prepoznala te onda ima volju da si stvori jedan drugi život, jedno drugo stanje. Tada je opet samo volja duše odlučujuća, te ona i preko u onostranom može doći do promjene situacije.  

Stoga je beskrajno važno ako je duša na Zemlji za sobom ostavila drage ljude, koji je se u Ljubavi sjećaju …. Jer snaga Ljubavi jedina je pomoć koja joj se može pružiti, te se stoga uvijek trebate truditi njegovati Ljubav …. Jedino ona može donijeti spasenje, i kad srce koje ljubi za jednog umrlog moli iz najdubljeg temelja, onda ono za njim u onostrano šalje nepropadljiva dobra, a to za tu dušu koja se još bori za spoznaju znači olakšanje i pomoć.

Tijelo je doduše zbrinuto na Zemlji, a na dušu se mislilo premalo ili nikako. Pa onda duša mora snositi posljedice krivog života na Zemlji, i to često na najgorči način …. No sretnima se mogu zvati oni, koji svoju zabludu uskoro spoznaju, jer iako se oni još imaju neizrecivo boriti, to će još biti uspješno, jer svakoj duši će biti dostavljena pomoć, ako je prepoznatljiva njena težnja za svjetlom ….

AMEN

Spread the Truth