Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0938 (Zapostavljanje zemaljskog rada… Tromost… Lijenost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0938, 30 Svibnja 1939

ZAPOSTAVLJANJE ZEMALJSKOG RADA …. TROMOST …. LIJENOST ….

Obrati pažnju kako se sve žešće moraš boriti protiv unutarnjeg nemira što se više povlačiš od redovne dnevne aktivnosti, jer za tebe je od blagoslova kad si neprestano aktivna u zemaljskom. Čovjek ima određenu duševnu uravnoteženost, koja ga tako čini više pogodnim za duhovno stremljenje; osim toga to bližnjima samo može služiti kao dokaz da zanimanje ne mora trpjeti radi duhovnog rada. A to je od najveće važnosti – vrijeme duhovnog buđenja istovremeno mora biti obilježeno iznimno živom tjelesnom aktivnošću, jer jedino putem nje je dan i dokaz da povod za izvanredno duhovno djelovanje ne mora pod svaku cijenu biti jedno bolesno stanje, nego da radije jedno s drugim može biti vrlo usklađeno i da zemaljsko zaposlenje pritom ne mora patiti. 

Tako da sad jedino primaš upozorenje da se sa svom revnošću predaš duhovnom radu, da ga uvijek staviš na prvo mjesto, ali i da pri tome ispunjavaš sve zemaljske potrebe, koliko god se to može uskladiti sa ovim ranijim. To istovremeno daje jedno unutarnje zadovoljstvo, koje opet pridonosi tome da se zemaljsko dijete sa svom Ljubavlju i predanjem onda prepušta svom duhovnom radu i tako je daleko više i bolje sposobno djelovati na tom području. Najsitnija tromost tijela i na dušu se odražava kao smetnja; čovjek postaje nevoljan za ikakav posao, i potrebni su dani unutarnje borbe dok se ponovo ne uspostavi stari odnos, pošto su svakojaki drugi utjecaji uzdrmali odnos sa Ocem i samo sa velikom voljom sve smetnje mogu biti nadvladane. Jer primanje ovih Objava sve je teže što je zemaljsko dijete dalje od svog Oca.

A gdje se čovjek dopusti skrenuti od stvarne aktivnosti duha, tamo je ometen i kapacitet razumijevanja, i čovjek onda stoji pred često nerazumljivim pitanjima na koja odgovor ne može tako lako biti primljen, budući da nužno razumijevanje za to nedostaje, ali uvijek samo onda kad zemaljsko dijete zapostavi duhovni rad i zemaljskim događajima poklanja više pažnje. Jer kušnje su vrlo jake …. Protivnik se trudi odvojiti gdje god mu to polazi za rukom. Stoga budi oprezna, ostani u molitvi i neprestanoj aktivnosti, lijenost nikada nije izrodila ništa dobro, tako da se čovjek toga treba paziti, još dok je sposoban vršiti zemaljski rad ….  

AMEN

Spread the Truth