Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0937 (Istina…Snaga volje…Most kroz ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0937, 30 Svibanj 1939

ISTINA… SNAGA VOLJE… MOST KROZ LJUBAV…


Blagoslovljeni, koji u Moje Ime traže snagu i spas, i pružaju otpor svim zlim utjecajima. Sav duh je živ kroz volju da služi Meni, i tako on prepoznaje duboku vrijednost Istine i njezino vječno opstojanje. Jer nikada ne može proći, (ono) što vama prilazi kao Moja Riječ… Jer Moja Riječ je uistinu vječni život… Amen

Snagom volje, koju čovjek naziva svojom vlastitom, njemu je moguće stajati u potpunoj Istini, no on nju također mora žudjeti iz dna (iz najveće dubine) srca i u svoj punini, i onda tu žudnju kroz volju pustiti da postane aktivna. On zato sâm mora učiniti sve što mu utire (poravnava) put do Istine… On mora uspostaviti vezu s Bogom, kao Samom vječnom Istinom… i on sâm se mora pokazati dostojnim, primiti Istinu iz Božje ruke… On također mora učiniti sve što bi moglo dovesti do širenja njegovog znanja, stavljajući se na raspolaganje najvišem Božjem Biću, da primi Njegovu volju, Njegovu Riječ, i time vječnu Istinu, kako bi ju iznova učinio pristupačnom čovječanstvu.

Jer Gospodar neba i Zemlje uvijek i u svako doba želi Svojim stvorenjima dati snagu, utjehu i pomoć, i to kroz Svoju Riječ. On neprekidno u Ljubavi misli na čovječanstvo, i ovu Ljubav izražava kroz dostavljanje Svoje Riječi. A za to On treba Njemu u slobodnoj volji predanu zemaljsku djecu, koja su poput posrednika između Njega i čovječanstva… koja se Njemu sama nude, i Njegovoj volji potpuno podređuju… A kroz Ljubav ovog zemaljskog djeteta kao da je  izgrađen most, i Gospodar se u beskonačnoj Ljubavi spušta do ljudi, prigiba im se pun Ljubavi, daje Čistu Istinu, i tako srca ljudi okreće Sebi. On s nježnom Ljubavi privlači k Sebi one, koji željno ispruže ruke prema Njemu, On ublažava njihove boli, tješi ih u patnji, On ih pušta pogledati u Njegovo Kraljevstvo, podučavajući ih i dajući im Objavu o Njegovom djelovanju i upravljanju, kako na Zemlji, tako i u onostranom, i tako se Ljubav prema Njemu umnožava… Jer, tko žudi Istinu, čuje i tihi zov vječnog Božanstva… on ga slijedi i pušta se dohvatiti od Očeve Ljubav-ne ruke. Iako duša katkad oklijeva, duh u njoj ipak prepoznaje Istinu, i tisuće anđelčića bdije (stražari), da duša djeteta koje ljubi Istinu ne zaluta. Jer, volja je sama po sebi već snaga, a gdje se volja okreće Božanstvu, još slaba duša će naći podršku, te stoga moći pružiti otpor, kada joj s ljudske ili zemaljske strane prijeti opasnost. Već jedan tihi vapaj da bude vođen pravim putem, štiti od svake zablude, i stoga će neprestano biti podučavani u Istini, koji nju žude, i Bogu Gospodaru nude sebe u službu za čovječanstvo koje pati i hoda u tami Duha. Duša doduše sluti pravi put, ali u svojoj nevičnosti (nevještini, neiskustvu, nezrelosti) ona često oklijeva iskoristiti primljene poruke, i stoga toliko dugo ostaje neodlučna i nesigurna, dok joj ne dođe pomoć u obliku najintimnije molitve, koju za jasnoću i spoznaju Istine, čovjek upućuje Ocu… Onda će u njemu postati svijetlo i jasno, i on će moći najjasnije razabrati (raspoznati) učenja neba od učenja svijeta…

AMEN

Spread the Truth