Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0934 (Očinske Riječi Ljubavi… Zvučni Glas)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0934, 28 Svibanj 1939

OČINSKE RIJEČI LJUBAVI… ZVUČNI GLAS…


Ovo je pravi odnos prema Bogu, da Mu se zemaljsko dijete sasvim preda i jedino u Njegovoj volji želi živjeti. Stoga vi ljudi možete imati udjela u Očevim blagoslovima, tek kada ste to ispravno prepoznali, jer Otac daje bez ograničenja Svom djetetu što ono traži, a tako i milost u svoj punini za koju dijete moli. A ako ono nju primi u svoj poniznosti, treba ga nazvati preko svake mjere bogatim, jer onda ima sve što mu je potrebno da dođe Ocu zauvijek. I tako svaka Objava krije u sebi blago milosti, a ovo za vas treba biti prilika da vrlo često predignete blago, jer time primate hranu za duh i Božju snagu. Stoga poslušaj Božanski glas: U svemoći Moje Ljubavi obuhvaćam sve što Mi se predalo, i one koji u sebi osjećaju da Sam im blizu, koji svoja srca potpuno odvajaju od svijeta, i jedino još žele čuti Moj glas. I bit će to kao tihi šum (hujanje, žuborenje, šuškanje, zanos) u njihovim srcima, a oni to ne shvaćaju, nego se sve čeznutljivije naginju (priklanjaju) Meni, a Ja povećavam ovo priželjkivanje i potpirujem žar u njihovim srcima, te im neizrecivi (bezimeni) osjećaj sreće odaje Moje prisustvo… A to je znak da Sam uzeo u posjed srca, koja Sam izabrao Sebi za prebivalište i ne želim nikada raskinuti vezu, te ako zemaljsko dijete onda posluša na unutra, čut će Moj glas i moći će izravno primiti Moju Riječ. I ovo tebi, kćeri Moja, treba biti poticaj… Tijelo je zemaljsko, no duh je Moj… i u duhu ćeš biti sjedinjena sa Mnom, stoga se ne osvrći na tijelo, i ne daj mu da bude smetnja (prepreka) za povezivanje sa Mnom. Prošla si kroz svjetove, odvojena od Mene, ali čas sjedinjenja je blizu, i uskoro ću pozvati Moju kćer kući… ali prethodno još moraš ispuniti ono za što Sam te izabrao. Moraš proći kroz kušnje koje će ti omogućiti da brzo dosegneš stanje zrelosti, a onda više ništa ne stoji na putu sjedinjenju sa Mnom. Duša ostaje nesvjesna velike milosti koja joj je dodijeljena, doduše osjeća blagodat svog izbavljenja iz dugotrajne vezanosti, međutim ne može izmjeriti koja sreća ju je zadesila, da je bila odabrana za dioništvo u jednom blagoslovu, koji sasvim osobito utječe na unutarnji život, i također je osjetan tek duboko u srcu. Tko ne gori (plamti) u Ljubavi za Mene, ne može ni cijeniti vrijednost ovog blagoslova, i prema tome je povlašten (ima prednost) onaj tko Mi je blizak u Ljubavi, jer Se Ja Osobno njemu želim otkriti (očitovati), i učiniti ga najblaženijim bićem još na Zemlji, tako da on u Meni prepozna Oca i izađe Mi ususret u najviše djetinjoj poniznosti, da ga Ja blagoslovim.

AMEN

Spread the Truth