Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0928 (Vjerska borba… Metoda… Kritika… Božja zaštita…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0928, 25 Svibnja 1939

VJERSKA BORBA …. METODA …. KRITIKA …. BOŽJA ZAŠTITA ….

Borba za duše jako je teška i puna odgovornosti, (tako) da se sva snaga mora primijeniti kako zbunjene duše ne bi bile izgubljene zauvijek. I tako je Gospodar mudro naredio da im svaka pomoć bude pružena, gdje se bore za spoznaju, i sva Milost treba biti dostavljena tamo gdje i najmanja volja stremi Istini. Toliko o temeljnoj spoznaji, iz čega vama ljudima onda mora biti vidljivo da je beskrajna Ljubav Božja uvijek na djelu da spasi čovječanstvo, te stoga i djeluje tako izvanredno.

U nadolazeće doba svatko će se morati borati kako bi ostao dosljedan sam sebi …. svaki će prvo sam sa sobom morati izvojevati vjersku borbu i za to će si morati izmoliti veliku snagu od Boga kako bi izdržao kad sve oko njega prijeti da se sruši. Isto tako će biti primjenjivana jedna generalna očigledno ratna metoda koja je neprijateljska prema svakom duhovnom usmjerenju i progoni sve što nije prošlo kroz vrhovnu kritiku. Posljednji pokušaj će biti, bez obzira na vjersku pripadnost čovjeka, htjeti određivati da se odrekne starog učenja i da se priključi jednom novom pravcu, koji je međutim u sukobu sa učenjem Krista i time se mora odraziti tako da čovječanstvu donosi propast.

Sveukupno duhovno nazadovanje biti će poticaj za to da se nikakav veliki otpor neće podići tom nastojanju, i nevolja će biti sve veća, pošto se duša sve više udaljava od jedine Istine i time od vječnog Božanstva. Jer cilj čovječanstva je potpuno odvajanje, a ne njegovo sjedinjenje s Njim …. Utoliko užasnije će biti posljedice toga, jer jaz koji čovjeka dijeli od Istine i od prave spoznaje postaje sve veći.

Bez obzira na to moćnici su sebi uzeli za pravo da se upliću u Božansko djelovanje …. no morat će snositi i posljedice svojih postupaka tako što će svako uplitanje biti najstrože kažnjeno, jer Gospodar ne dozvoljava da se postupa protiv Njegove volje, On štiti ako je potrebno i na čudnovati način ono što je smatrao za nužno podariti čovječanstvu …. A tko mu voljno služi i aktivan je u podučavanju zbunjenih duša, taj će isto biti zaštićen na svim njegovim putovima i moći će neprestano biti siguran u Božansku pomoć. Jer svijet ne može uništiti Božju volju, čak i kada je njegovo nastojanje usmjereno ka duhovnoj propasti …. Gdje se volja Božja usprotivi njihovom djelovanju, tamo će biti bez vlasti i najveći vlastodržac, a nasuprot tome izuzetno jak i otporan onaj čovjek koji je spreman služiti Bogu i koji se podređuje Božjoj volji.

Dakako da čovjek može lutati (biti u zabuni, zbunjen, sluđen) i griješiti time što se da pokrenuti na to da postupa protiv Božanske Mudrosti, ali svijet mu takvo što uistinu neće nagraditi na taj način da on za vječno ima koristi od toga …. No ispunjavati Božanske upute za sobom će povlačiti tisućurostruki blagoslov, jer sve duše kojima se pokaže ispravan put prema gore, njihovim spasiteljima biti će zahvalne do u svu vječnost, i njihova hvala biti će uistinu nagrada, koja sve zemaljske nagrade tisuću puta nadmašuje ….

AMEN

Spread the Truth