Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0927 (Manjak vjere… Moć molitve… Slučajnosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0927, 23 i 24 Svibnja 1939

MANJAK VJERE …. MOĆ MOLITVE …. SLUČAJNOSTI ….

Mislite na Boga svugdje i u svako doba, pa ćete i iskusiti Njegovu vjernu skrb u svim nevoljama. Tko se stavlja pod Njegovu zaštitu uistinu se ne treba brinuti što mu sutrašnji dan donosi, i tko u pravom povjerenju svoj pogled uzdiže k Njemu, sudbina mu leži u Božjoj ruci. S druge strane, malovjernik se brani od opasnosti izvana pa ju opet ne može odagnati od sebe, jer njemu su one potrebne kako bi njegova vjera i povjerenje u Gospodara bili probuđeni ili umnoženi, a ako je neodlučan i svojoj molitvi ne pripisuje snagu, morati će se teško boriti, no to je samo radi manjka vjere. U predstojeće vrijeme u žestoke nevolje će dolaziti svi kojima nedostaje vjere, i na njima će biti jedan osjetni pritisak ….   

(24 Svibanj 1939) Čovjek se primjerice dovodi u situaciju da se mora odlučiti u nekom važnom pitanju a pri tome nije orijentiran glede toga kako se donesena odluka može odraziti, tako da će ga uvijek hvatati jedna određena nesigurnost, i shvatljivo je da će on tražiti savjet, pa će se onda obraćati nekome tko može prosuditi kako korist tako i štetu koju svaka odluka povlači za sobom, te će ga taj posavjetovati što mu je najbolje činiti. 

A isto tako Božanski Spasitelj želi u svakoj zemaljskoj stvari biti zamoljen za Njegov savjet, pošto On zemaljskom djetetu itekako može omogućiti najveću moguću korist koja se za njega ne izražava samo tjelesno nego i čisto duhovno. A to je opet uvjetovano prvotnim dječjim uspostavljanjem veze sa Ocem, jer samo dijete može tako intimno moliti Oca da doživi ispunjenje. Ta zato je i Gospodar vama svima rekao: “Dođite k Meni svi koji ste opterećeni, Ja ću vas odmoriti ….” (Matej 11:28).

A ako vam Otac u Nebu daje to osiguranje, vaša vjera se treba dizati na tim riječima …. Vi bezuvjetno trebate prihvaćati što vam Gospodar Spasitelj govori …. ne dvojbiti i ne oklijevati slijediti Božansku volju i u srcu nositi neograničeno povjerenje prema Njemu …. I trebate misliti na vječitu skrb Božanskog Gospodara. Niti jednu sekundu Bog ne povlači Svoju volju od vas, Njegovih stvorenja. Najrazličitije slučajnosti u životu ljude bi morale nagnati na pomisao da se prema određenom mudrom planu svi događaji u životu sklapaju tako kao što je to slučaj, i baš te slučajnosti su samo vidno uplitanje jedne nevidljive Sile. 

Prema tome i čovjek mora stajati usred svih događaja, a Upravljaču sveg djela stvaranja mora se pripisati i moć da planirane elemente sudbine po volji može odvratiti, i zato čovjek treba molitvu, kako bi on sam imao u ruci to da sve teško preda Božanskom Gospodaru i time rasterećen može ići svojim zemaljskim putem te tako na izvjestan način bira put koji mu donosi najveću korist u duhovnom smislu, bez da se isključuje Božanska snaga, jer tek ona je ono što zemaljskom biću osigurava pravi uspjeh …. no koja svjesno mora biti izmoljena i tako s dubokom vjerom čovjek priznaje Boga i Njegovo djelovanje u Ljubavi, svemoći i mudrosti ….

AMEN

Spread the Truth