Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0924 (Blagoslov duboke vjere… Ispunjenje molitve… Znanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0924, 20 Svibnja 1939

BLAGOSLOV DUBOKE VJERE …. ISPUNJENJE MOLITVE …. ZNANJE ….

Blagoslov duboke vjere ljudi će osjetiti kad su u velikoj nevolji …. Kad su zemaljski bez pomoći i s povjerenjem se obraćaju Božanstvu, njihova vjera jedino je sidro koje predstavlja najsigurniji spas, i čovjek ne zna do koje mjere je često on sam uzrok za to da se na njegovu molbu za pomoć odgovara …. Jer nedostatak vjere ugrožava ispunjenje njegove molitve, dok je čvrsta, neuzdrmljiva vjera već sama u sebi ispunjenje, jer oni koji vjeruju u Gospodara, su Njegova prava djeca, kojoj Otac ništa ne uskraćuje, te tako tjelesno i duhovno uslišava njihove molbe ….

Zemaljsko dijete koje je u vjeri pak nikada neće u prvi plan stavljati svoju vlastitu volju, nego će se u svim molbama i prošnjama podređivati Božanskoj volji te zahvalno i podatno iz Očeve ruke primati sve …. A time Gospodar nagrađuje njihovu vjeru i u nevolji i bijedi ne ostavlja ih napuštene i bespomoćne. Tako da onda čovjek može sračunati da baš odsustvo vjere sve osjetnije rađa zemaljsku nevolju …. on će shvatiti da je naizgledna tvrdoća (grubost) i ne-Ljubav-nost Božanstva, koja je znači i uzrok toga da čovjek često Božanstvo uopće odbacuje …. Prizvana (proizvedena) od samog čovječanstva …. da Bog Ljubavi ne može uslišiti molitvu onih koji ne mole u dubokoj vjeri, nego samo pokušavajući traže da im se ispune njihove želje ….  

To bi bila opasnost za čovjeka, jer to bi oholost, nevjeru i čisto materijalistički način razmišljanja uvijek samo poticalo umjesto da smanjuje, i uvijek bi bilo na duhovnu propast; i ako čovjek ne prepozna i na sebi samome ne osjeti snagu vjere, i duhovno pitanje ostaje mu neriješeno, jer shvaća tek onda kad uzvjeruje. Duhovni rezultati zemaljski se ne mogu dokazati, i samo duboka vjera može popuniti praznine koje nastaju u ljudskom razumu, a samo u dubokoj vjeri nalazi se i moć za to da se bude mudar iznad ljudskog znanja.    

Svaka misao, koja je utemeljena u dubokoj vjeri, je primljeno duhovno dobro i kao takvo sasvim izvjesna Istina, i ako čovjek dakle vjeru dovede do te snage da ona ničim ne može biti uzdrmana, pritječu mu misli, koje nisu ništa drugo doli njemu prenesena duhovna snaga, koja u tom zemaljskom djetetu koje vjeruje na taj način omogućava da se razviju izvanredne sposobnosti pa je na taj način jedino vjera uzrok za čovjekovo nezamislivo nadvladavanje prepreka i gospodarenje njima, jer on pobjeđuje uz pomoć duhovne snage, koju Otac na Nebu dostavlja Svom zemaljskom djetetu, pošto Mu ono s punim povjerenjem vjeruje. Prema tome, svaka molitva koja se iz najveće dubine srca i bez dvojbe uzdiže k Ocu neobično je blagotvorna, pošto baš tada čovjek stoji u najdubljoj vjeri i blagoslovī takve jedne vjere pripadaju mu u neograničenoj mjeri ….

AMEN

Spread the Truth