Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0922 (Vršenje Zapovijedi u stanju prisile)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0922, 19 Svibanj 1939

VRŠENJE ZAPOVIJEDI U STANJU PRISILE…


Božanske zapovijedi leže pred tobom jasne kao sunce… Ne treba nijedno daljnje objašnjenje osim onoga, da se Moja volja vama objavljuje, gdje god vi nju želite čuti. Nijedno biće nema moć da zahtijeva zaustavljanje glasa u vama, on će sebe uvijek iznova učiniti primjetnim i dat će čovjeku ispravne upute, kako on treba živjeti u skladu s Božjom voljom. Ali, ako sam čovjek pridonosi tome da ušutka ovaj glas u sebi, onda je to opet njegova volja, da postupa protiv Mojih zapovijedi. Jer svatko može živjeti u Božanskom redu, ako on to ozbiljno želi… Jedino volja je presudna, ali ova je potpuno slobodna, stoga slijeđenju Mojih zapovijedi u izvjesnom stanju prisile ne može biti dana nikakva vrijednost, koju dobrovoljno ispunjanje ovih nalazi kod Mene. Doista je ogromna razlika da li se zemaljsko dijete sasvim iz sebe oblikuje u jedno poslušno, ponizno biće koje ljubi Boga iznad svega, ili je jedno takvo ustrojstvo ostvareno kroz mukotrpno stanje prisile, tada će ovo potonje ipak također biti ugodno pred Mojim očima jedino onda kada Mi zemaljsko dijete potpuno dobrovoljno donese u susret srce… kada su prisilne mjere donekle potpomogle tome da prepozna ispravan odnos djeteta prema Ocu, i da sada iz vlastitog poticaja traži duboku povezanost sa svojim Stvoriteljem i Otkupiteljem. Biti svjestan ovog ispravnog odnosa, prva je i najvažnija zapovijed… Dijete koje traži svog Oca, time već izjavljuje svoju volju da Njemu služi, i prema tome, neće se ni opirati slijeđenju svih Očevih zapovijedi. Ono će se groziti svega što griješi protiv Božanskih zapovijedi… Stoga je neizrecivo dragocjeno ponizno se podložiti Božanskoj volji, da bi sada Objave ove volje… Božju Riječ… prihvatio… Čovjek je slobodan to učiniti, stoga u samoj  sebi to nije zapovijed, nego neizrecivi blagoslov… I tako svim ljudima Ja uvijek obznanjujem Moju volju, ali im ne zapovijedam… Što on radi, on treba raditi dobrovoljno, iz Ljubavi za Mene, i iz vlastite potrebe da ostane u Božanskom redu. Njemu su dane dobre smjernice, kako on treba ispuniti Moju volju, i koji je pravi put do Mene, do Istine i do vječnog života… Međutim, ne može biti od vrijednosti ono što vama ljudima krade unutarnju slobodu… U vama mora biti aktivan Duh Ljubavi… pustite da se ovaj razvije u vama, onda ćete vi živjeti sasvim prema Mojoj volji, onda će vama biti lako ispuniti Moje zapovijedi, odnosno živjeti potpuno u Mojoj volji, vi ćete onda također činiti sve što vam propisuje crkva, ali ne zato što vam ona to propisuje, nego jer vi Meni želite služiti, i zbog toga je ispravno sve što činite iz Ljubavi za Mene… A bez vrijednosti je sve što je samo ispunjanje vaše dužnosti, a ipak Ljubav za Mene nedostaje. Budućnost će vas naučiti koje mjere će biti poduzete kako bi potresle (pokolebale) crkvu. Tko iznutra stoji uz Mene, uistinu će čak i tada još stajati kao stijena usred valova, jer on neće izgubiti ništa, budući mu ne može biti oduzeto, što on nosi u srcu… ali onaj koji je bio Moj sljedbenik samo po slovu, nepostojan i lišen izvanjske zaštite bit će otpuhan poput plijeve na vjetru. Njemu će sve biti prazna jeka, jer je njegovo srce bilo daleko od Mene, iako je on po dužnosti ispunjao ono što je prema propisu (odredbi) važilo za Božansku zapovijed. Uzmi ovo na znanje i ne tereti svoju dušu. Tako jasno kao sunce trebaju ti biti ponuđeni izrazi Moje volje, da ti ne bi bila obmanuta o Meni i  Mojoj Ljubavi.

AMEN

Spread the Truth