Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0919 (Poticaj za razglašavanje Riječi Božje svugdje…Dobri Pastir…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0919, 17 Svibnja 1939

POTICAJ ZA RAZGLAŠAVANJE BOŽJE RIJEČI  SVUGDJE…. DOBRI PASTIR ….


Moći baciti pogled u područje Vječnosti milost je neusporediva sa ičim drugim i biti će dozvoljena onima koji su ozbiljno uzeli za cilj sjedinjenje s Bogom. No zbog toga je tim ljudima i postavljen jedan poseban zadatak, i njihova je misija općenito znanje ljudi produbiti ili preobraziti …. Posebno onaj čovjek koji vjeruje da je znalac, često ima najmanje pojma o stvarima koje se nalaze u duhovnim područjima, i te ljude podučiti bez dvojbe je sasvim posebno nužno, jer duhovna noć još drži zarobljene one koji vjeruju da su u znanju. Često je slučaj da nije do manjka volje, jer zemaljska borba njima je često dobar učitelj, i kontemplirajući promatraju događaje vremena blizu i daleko …. no u svjetovnim događajima nalaze objašnjenja i samo su slabo i rijetko povezani s Bogom, ali Ga ni ne odbacuju. 

A to je zahvalno radno područje za odabrane sluge Božje. Toliko očigledne stvari moraju potaći na ozbiljno razmišljanje, i područje aktivnosti pruža se vrijednom zastupniku Božanskog učenja. E sad, rijetko da ljudi priznaju natprirodnu silu i raspravlja se o mnogim pretpostavkama. No niti jedna ne može dati zadovoljavajuće objašnjenje, i na kraju krajeva ipak će im biti očigledno djelovanje vječnog Božanstva, i sve dvojbe otpasti će, tamo gdje se ozbiljno traži svjetlo. Tako da je stanje duše ekstremna nedaća i ona je dakle zahvalna za svaku pomoć.

Bezbrojne mogućnosti ostaju neiskorištene a opet, mogu biti iskorištene za uspjeh, no čovjek koji je dobio zadatak da prenosi ono što i sam prima treba biti neprestano aktivan. Još ima dovoljno mogućnosti za upoznati ljude s njihovim stvarnim zadatkom, no može doći i vrijeme kad je svatko prepušten sam sebi i svakom pojedincu teško da može biti pružena pomoć s ljudske strane …. Trebate ući na svaka otvorena vrata i objaviti Riječ Božju, jer to je hitno potrebno. Isto tako trebate spominjati nadolazeće vrijeme, koje će na svakoga tko nije čvrst u vjeri užasno utjecati. Pa čuj glas Gospodara:

Mnoge Moje ovčice jure okolo i ne nalaze svoga Pastira …. Sve one skreću ustranu i gube se u grmlju i u opasnosti su da se sunovrate niz litice na koje se u svom neiskustvu i lakoumnosti penju. A nevolja svake ovčice dotiče Moje srce. Ja zovem, no one Moj glas ne čuju, a Ja brinem za svaki pojedini život da ga ne bi izgubile zauvijek. Grijeh je došao na svijet i on je smrt svakog pojedinog čovjeka …. i kad Ja život obećavam svima koji Me slijede, onda Ja grijeh uzimam na Sebe i štitim ih od vječne smrti, no Moje ovčice moraju Me slijediti i u Meni prepoznati svoga Pastira. I Ja ću ih vjerno voditi preko svih neravnina puta, spriječiti ću da se izgubi i jedna od Mojih ovčica, jer poznam ih sve i zabrinut sam za svaki pojedini život. I ako u Meni prepoznaju svoga Dobrog Pastira, slijedit će Me i dat će se voljno voditi od Mene ….

AMEN

Spread the Truth