Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0918 (Samo znanje nije dovoljno… Ispunjavanje Zapovijedi nužno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0918, 16 Svibnja 1939

SAMO ZNANJE NIJE DOVOLJNO ….

ISPUNJAVANJE ZAPOVIJEDI NUŽNO ….

Bez svog sudjelovanja čovjek ne može ispuniti svoj zemaljski zadatak. Samo znanje nije dovoljno, nego je ono dragocjeno jedino onda kad je istovremeno i primijenjena sva snaga volje za to da se život na Zemlji iskoristi sukladno tom znanju. Život mora biti u skladu sa onim što je Božanska Mudrost u obliku zapovijedi čovjeku stavila na znanje i sa tim zapovijedima mora se potpuno uskladiti, tj. Božanska Volja mora biti poštovana  i nikada ne može biti isključena.

Međutim, svu snagu na koju za rješenje zemaljskog zadatka čovjek ima pravo on koristi u druge svrhe i premalo se bavi stvarnim određenjem te se na taj način izlaže opasnosti da potpuno neaktivan prođe kroz zemaljski život jer se suprotstavlja pravoj spoznaji i nalazi se u neposrednom materijalnom životu …. poznaje samo svijet, žudi za njim i predstavnik je najgore zablude, kad se trebaju prosuditi neka duhovna pitanja. Jer to drugačije nije moguće, budući da on čini sve kako bi svijet promatrao sa stajališta uživatelja. A to bi vam trebalo biti upozorenje, pošto gubite sami sebe ako vam jedno Ljubav-no biće ne ukaže na pravi put …. Jer čovjek mora biti aktivan bez prekida i neprestano misliti na svoju dušu ….

AMEN

Spread the Truth