Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0890 (Pogled u onostrano… Vjera-Zrelost… Slobodna volja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0890, 29 Travnja 1939

POGLED U ONOSTRANO …. VJERA – ZRELOST …. SLOBODNA VOLJA ….


Mudrom odlukom Nebeskog Oca zemaljskoj djeci nije dozvoljeno svjesno gledanje u onostrano, jer bezrezervno znanje u tom pravcu, ljudima bi utjecalo na slobodu volje, pošto bi njihova nastojanja onda bila više utemeljena u stanju prisile, i time se ne bi moglo razviti potpuno slobodno duhovno biće, a to je nužno potrebno da bi u onostranom moglo ispunjavati zadatak za koji je bilo određeno od vječnosti. Stoga nije ni dopustivo da ljudima dok žive na Zemlji u sljepoći duha i nezrelom duševnom stanju, bude dana jasna slika o tome kako funkcionira djelovanje duhovnih bića u onostranom, jer to bi isto tako bilo neprikladno za poticanje čovjeka na rad na svojoj duši. 

Stoga su i objave dane tako da čovjeka ne obavezuju na prihvaćanje, nego je potpuno do volje pojedinca da li će ih prihvatiti kao Istinu ili odbaciti. Sva nastojanja duhovnih bića vezana s tim protežu se samo na zemaljsko biće koje se već nalazi u određenoj zrelosti, kako bi ono svom unutarnjem životu poklonilo više pažnje i u skladu s tim njegova težnja prema gore bila olakšana. Tada je preduvjet izvjesna vjera, jer bez nje bilo bi potpuno nemoguće primiti duhovne darove, jedino što još povremena slabost vjere mora biti nadvladana, no sloboda volje ostaje potpuno nedodirnuta, jer volja toga (čovjeka) već je po sebi aktivna iz vlastitog poticaja, tako da zemaljsko dijete takvu jednu vezu iz onostranog sa Zemljom njeguje i trudi se održati je.

No beskrajno važno je za zemaljsku djecu da sve tako nastale objave iskoriste …. prihvate ih u dubokoj vjeri i posljedično isto tako da crpe iz Izvora koji daje Život i Milost …. i tu je opet vjera preduvjet, jer samo od čovjeka s vjerom takav jedan dar će biti prihvaćen, dakle vjera nikada neće biti stanje prisile, dok će međutim čovjeku bez vjere takav jedan dar s neba biti neprihvatljiv i sumnjiv, ili će pak izgledati sasvim nevjerojatan. Jer postavljana je granica između neba i Zemlje, koju je moguće preći jedino onom čovjeku koji se nalazi u dubokoj vjeri.

Imajte to na umu, kada razmatrate posebnost takvih objava  …. znajte da Otac na nebu svakoga opskrbljuje u skladu sa njegovom potrebom, prema tome koliko je dostojan i što je zaradio …. no da On svoju Milost želi dati ljudima koji Ga još ne spoznaju, da je dakle i duhovno nezrelom čovjeku moguće poslužiti se u dokazima Božanskog djelovanja danima u Ljubavi i Dobroti, kako bi time postizali zrelost duše …. no da to njemu mora ostati slobodno, kako bi se u potpuno slobodnoj volji oblikovao u ono što je njegovo određenje (u ono za što je stvoren) …. u svjetlosno biće, koje kao dijete Božje ima za ispuniti najdivniji zadatak u vječnosti ….

AMEN

Spread the Truth