Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0870 (Molitva za umrle… Pomoć putem ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0870, 18 Travanj 1939

MOLITVA ZA UMRLE… POMOĆ PUTEM LJUBAVI

Blago onima koji na sebi osjete snagu koja je (iz)nikla iz ljubavi …. Onaj koji djeluje u ljubavi, njemu se snaga umnožava i ne pušta ga nikada više da (ot)padne, duh mu se uzdiže i nikada više ne želi (ići) u svoju ljušturu.

A sada podigni svoj pogled ka gore i sjeti se onih koji spas duše nisu pronašli u zemaljskom postojanju. Što se srdačnije vine tvoja molitva, utoliko će njima biti lakše breme/muka, jer njima je neprestano nužna pomoć, koja im uz pomoć/putem molitve biva prenešena/proslijeđena.

Muke/patnje njihovog nesavršenog stanja su neizmjerne, pa ipak moraju ići teškim putem, kako bi proces čišćenja kod njih bio uspješan i kako bi im omogućio prelazak u kraljevstvo svjetla. Ti jadnici se neprestano ljudima obraćaju za pomoć i nailaze na tako malo sluha, a od tako je ogromnog značenja za njih hoće li njihov poziv biti uslišen ili ne. Svakodnevno bezbrojne duše šalju poziv u pomoć na Zemlju, jer su u neprestanoj nevolji. I nikad dosta obraćanja u molitvi tim dušama, kako bi bile oslobođene od agonije/patnje.

Oslikati ljudima njihovu tužnu sudbinu, beskrajno bi ih opterećivalo i njihov daljnji put na zemlji bi hodili pod strahovitim pritiskom, ali uvijek trabate znati kako neizrecivo mnogo možete pridonijeti tome da se sudbina tih jadnika olakša, da vi samo u ljubavi srca možete moliti Oca na nebu za pomoć ovim dušama kako bi time umanjili njihovu patnju i kako bi im prenijeli/posredovali snagu, koja se ispoljava tako što se volja ovih siromaha okreće ka svjetlu i da im se tako može odgovoriti od strane dobrih duhovnih bića, koja međutim tu volju trebaju kako bi uopće mogla priskočiti u pomoć.

Ako/kada čovjek na zemlji griješi i u onostranom svoju grešku spozna, (tada) njegova situacija/pozicija nije tako grozna, jer on tada s punom voljom teži/stremi poboljšanju svoje pozicije i nalazi konkretnu podršku; međutim neznalice i duhovno potpuno slijepe duše, koje su bez ikakve spoznaje prešle na drugu stranu, prolaze kroz neopisive patnje zbog svoje okorjelosti/zatucanosti …. Pomoć je i njima spremna, samo ako su je voljni prihvatiti, ali u potpunom neznanju ništa im ne može pomoći do iskrena molitva ljudi koja tim dušama daje snagu, time što oni (tada) na sebi osjećaju ljubav i njenu silu i putem tog dobročinstva postaju popustljivi i prilagodljivi i sada sa svoje strane tragaju za uzrokom tog olakšanja i polagano dolaze bliže svjetlosti …. Donijeti svjetlo takvim dušama je djelo ljubavi koje je Gospodinu milo.

AMEN

Spread the Truth