Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0862 (Božji blagoslov… Molitva i uspjeh posla…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0862, 14 Travnja 1939

BOŽJI BLAGOSLOV …. MOLITVA I USPJEH POSLA ….

Neodgovorna je lakomislenost kad se ne misli na Gospodara prije nego li se započinje bilo koji posao. Ako čovjeku stoji na raspolaganju da primi blagoslov Gospodara, koji mu onda omogućuje da mu sav posao postane lak i uspješan, a on ne obraća pažnju na taj blagoslov, onda sav teret i odgovornost jedino počiva na njegovim plećima, i on će se radi toga morati puno više mučiti i truditi, nego kad se povjeri Gospodaru i Njega zamoli za Njegovu pomoć …. No gdje je na Zemlji i bez izmoljene pomoći posao uspješan i čovjek vjeruje da ne treba Božji blagoslov, tamo ne sudjeluju uvijek dobre sile na uspijevanju tog posla, nego to često nastaje uz podršku protusile, kako bi čovjeka spriječilo da se u molitvi za pomoć obrati Stvoritelju neba i Zemlje.

Stoga jedno na Zemlji naizgled uspješno nastojanje bez korištenja Božanskog Gospodara, ne smije dovesti do krivog stava …. iz toga se ne smije donositi pogrešni krivi zaključak da čovjek može bez Božanske pomoći a da mu to ne šteti …. sve dok je on u potpunom neznanju i na taj način nesvjestan Božanskih zapovijedi propušta izmoliti sebi blagoslov, iz toga mu neće proizići šteta i on će biti zaštićen od protusile, no ako on vječno Božanstvo prizna i u Njemu prepoznaje svog Stvoritelja i upravljača u zemaljskom postojanju, no nastoji svoju zemaljsku aktivnost izvoditi bez Njegove pomoći, onda će mu često biti pružan otpor ….  

On će na promašajima i otežanom uspjehu morati prepoznati svoju nemoć; morati će uvidjeti da nema uvijek u šaci uspjeh svoga rada; osjetiti će da mu se odozgor pruža jedan određeni otpor, koji on sam putem ispravnog razmišljanja može ispraviti. I ako je razmišljanje ispravno iskoristio i Ocu na nebu se s punim povjerenjem povjerio te Mu svoj posao i uspjeh istog preporučio, on će onda biti udostojen blagoslova odozgor i nikada se neće trebati plašiti da će mu on biti uskraćen, dokle god želi biti u Božjem blagoslovu i to putem molitve i u predaji s punim povjerenjem se izražava.

Biti u Božjem blagoslovu znači moći lako ići kroz život, biti lišen zemaljskih briga i sve teško Mu moći predati …. Te ta svijest čini da čovjek radostan i vedar ide kroz život, on odgovornost više ne nosi sam, nego ju je predao Gospodaru, i samo tamo gdje je čovjek poljuljan u vjeri ili nemaran u molitvi ponovo mu prilaze životne nevolje navodeći ga opet na ponovno razmišljanje o vlastitoj slabosti bez Božanske pomoći, tako da čovjek jasno uviđa da njegov zemaljski put ide ukrivo ako se ne služi Božanskom pomoći i Oca na nebu svjesno moli za blagoslov ….

AMEN

Spread the Truth