Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0843 (Zanemarivanje Zapovijedi… Ispunjavanje izražene Božje volje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0843, 2 Travnja 1939

ZANEMARIVANJE ZAPOVIJEDI ….

ISPUNJAVANJE IZRAŽENE BOŽJE VOLJE ….

Zapovijedi Gospodara+ ne smijete zanemarivati. Nalazite se u neusporedivo ugroženom položaju, iz kojega se ne možete proizvoljno izvući ako ne slijedite Božanske zapovijedi, no ako vjerujete a tu vjeru ne dokazujete time što voljno slijedite odredbe Gospodara, ta vjera nije od nikakve koristi, jer ona je čisto vanjska no nije ukorijenjena u srcu. Tako da vjerujete da ste pod Božjom zaštitom, a ona vam je i osigurana u svako doba, ali ako se pokolebate u vjeri, gubite duhovnu zaštitu, jer baš ta vjera vam nju i omogućava. No tko napusti Gospodara time što ne ostaje u vjeri, njega isto tako i Gospodar mora napustiti, i on će morati ići teškim stazama dok mu se Gospodar ponovno ne posveti.

Odnos sa svijetom jako potiče ateizam. Ako ljudi dozvole da u samoći idu kroz život, daleko prije će naći put k Ocu nego u povezanosti sa svijetom, gdje jedan drugoga (čovjek) prije odvraća od prave vjere nego što se trudi za to da ga zadobije. Tako da je svaki korak u svijet uvijek opasnost za čovjeka koji je u vjeri ako ovaj nije pronašao unutarnju čvrstinu kroz priključak na Božanskog Gospodara i Spasitelja.

A koja patnja stoga onda još predstoji tim mnogima koji ne ulaze u sebe i ostaju bez spoznaje svog životnog zadatka. Kad se tim ljudima ne bi slala patnja, prošle bi godine i godine uzalud, jer u miru i statičnosti svakodnevnog života ne bi nikada mogli doći do spoznaje, i glas odozgor mogao bi prohujati nesaslušan. Ljudi tada ne trebaju pomoć ni utjehu niti poduku. Sva briga za dušu bila bi im nerazumljivi pojam i samo bi pojačavala volju za otporom, Zemlja bi im pružala dovoljno toga lijepoga i ništa više ne bi im trebalo.

No ako im je prolaznost svih zemaljskih pogodnosti jasno predočena, ako im je život putem patnje i nevolje uvijek težak, onda ljudi traže zamjenu, koja ih manje razočarava, a nju i nalaze uz ispravan duhovni stav, tj. čim svemu zemaljskome okrenu leđa i pozabave se pitanjem duhovnog života, nastavkom života nakon smrti. A kad se čovjek približio tom problemu, tad dolazi do procesa potpunog preoblikovanja. On će uvijek i nalaziti ispravan odgovor kad je njegova volja da Božanske zapovijedi, kad ih spozna, i ispunjava …. kad želi činiti sve što je u skladu sa Božanskom voljom, ako mu se ta volja otkrije.

Tako da je svako otkrovenje dragocjeno i s njime se mora uskladiti, jer svi duhovni konci povezuju se tako da bi to ljudima na Zemlji bilo od koristi …. no ako zemaljsko dijete tu izraženu volju ne ispunjava, nema pravo na Ljubav-no vodstvo Oca, jer postupa po vlastitom nahođenju pa mora snositi i posljedice svog načina postupanja. U svakoj duhovnoj nevolji ljudima se treba pomoći, jer zemaljske nevolje mogu se nazvati beznačajnima kad je duševnom stanju potrebna pomoć. Vrijeme zemaljske patnje prolazi, no duša, ako nije usavršena, svoju patnju prenosi sa sobom u vječnost. Stoga se je sjetite u molitvi, kako bi ju Gospodar osnažio i dao joj svjetlo spoznaje ….

AMEN

Spread the Truth