Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0825 (Nasrtaji* podzemlja… Okorjeli nijekaoci Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0825, 23 Ožujak 1939

NASRTAJI* PODZEMLJA… OKORJELI NIJEKAOCI BOGA…


I dalje primaš riječi Ljubavi, i pridružuju ti se bića koja su ti dobronamjerno naklonjena, kako bi te učinila prijemčivom za primanje učenja od gore.

Tako da i danas slušaš jako važno učenje, koje bi ti trebalo dati objašnjenje nasrtaja* podzemlja, pod čim se podrazumijeva sve što se protivi dobrim duhovnim bićima i nastojanje da se djeluje protiv njih (znači protiv tih dobrih duhovnih bića). Ta stvorenja pogotovo izbjegavaju sve mogućnosti koje bi im mogle služiti za razvoj ka gore, i njihovo neprestano nastojanje je sve ono što se još ne nalazi u mrkloj noći povući u ‘područje svoje oblasti’ i time povećati mnoštvo onih koji su se odmetnuli od Boga. Čime se čini da broj mračnih bića raste neizmjerno, jer Zemlja i njezini stanovnici dobrim duhovnim bićima pružaju otpor i od Boga se sve više i više odvraćaju.

No toj mračnoj sili istovremeno je stavljena granica gdje njezina sila ne može više djelovati, a to je uvjek slučaj kad se duhovno zrela bića s posebno mnogo Ljubavi zauzmu za ljude, tako da se nastojanju loših sila suprotstavljaju isto tako jake dobre sile i njihovo djelovanje na ljude je osjetno, iako ne skroz uspješno no ipak ublažava zle kretnje. Dakle radi se o posebno žestokoj borbi između dobrih i loših duhovnih bića u sadašnjem vremenu duševne patnje, no snaga Ljubavi nadvladava snagu mržnje. A to je za zbunjene, prevarene i zalutale duše blagoslov…

Tako da je čovjek, koji u trenutku neznanja poklekne u duhu, s posebnom Ljubavlju štićen od njegovih duhovnih prijatelja, pa protivniku neće biti lak posao njega pridobiti na svoje područje, nasuprot tome, okorjeli ateista (nijekaoc Boga)… koji je bezbroj puta imao mogućnost prisvojiti znanje o duhovnim istinama, biti će u najvećoj opasnosti, jer njega mračne sile obuzimaju sa svom lukavštinom i trude se njegovu volju odbijanja u njemu još pojačati i oduzeti mu ikakvo razumjevanje za duhovne istine, kako bi ga što čvršće uzele pod svoju vlast.

I stoga će čovjek, koji zemaljski nije baš posebno u znanju, uvelike lakše ‘uspjeti’ do Boga i do spoznaje nego prepotentni zastupnik bezbožnika (ateista) koji je uvjeren u svoje znanje (u smislu, ‘koji uvjereno zastupa svoj bezbožni stav’), a koji krši Božje zapovijedi… Njega neprijatelj želi zaposjednuti, a tu je i dobri duhovni svijet nemoćan, jer takav se čovjek svojevoljno predaje u vlast zla i time duhovnim silama koje žele pomoći ne daje dozvolu da se za njega zauzmu i brinu, a bez čovjekovog sudjelovanja putem njegove volje pokušaj spašavanja nije moguće izvesti, tako da taj čovjek mora sam snositi duhovnu patnju … On se ili mora potruditi osloboditi iz okova neprijatelja, ili mu je bez spasenja potpao nezamislivo dugo vremena.

AMEN

*Riječ koja je prevedena kao ‘nasrtaji’ je Njemačka riječ ‘treiben’, koja ima jako širok spektar značenja pa također znači: ‘uzdizanje’, ‘nagonjenje’, ‘pokretanje’, ‘navaljivanje’, ‘tjeranje’, ‘ubadanje’, ‘iskaljivanje (bijesa)’ itd.

Spread the Truth