Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0818 (Božji odgojni mehanizam… Duhovna tromost… Svrha patnje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0818, 20 Ožujka 1939

BOŽJI ODGOJNI MEHANIZAM …. DUHOVNA TROMOST …. SVRHA PATNJE ….


Vi, koji još boravite na Zemlji, približavate se vremenu koje će za vas biti neizrecivo puno patnje, i morat ćete se dokazati naspram svega teškoga što vam je namjenjeno. Što god Tvorac Neba i Zemlje dopusti uvijek je samo sredstvo putem kojega On Svoja stvorenja želi poštedjeti duševne patnje a što je daleko bolnije u onostranom i što čovjek može izbjeći ako na sebe podano preuzme zemaljsku patnju i kroz nju pro(izi)đe pročišćen i sazrio u duši.

Čovjek u svojoj kratkovidnosti, koja je posljedica nevjere, odgojni mehanizam nebeskog Oca ne može shvatiti. On mrmlja i žali se i ne-rijetko naginje k tome da vječno Božanstvo skroz odbaci jer mu se Njegovo djelovanje čini neshvatljivo. I ne prepoznaje Ljubav i strpljivost svoga Tvorca, Koji mora odabrati taj put pošto se ne poklanja pažnja Njegovom Ljubavnom upozoravanju i riečima odozgor, a vrijeme je postalo sve ozbiljnije, čovjek u svom duhovnom radu sve tromiji i uvijek fokusiran samo na to da zadovolji zemaljske obaveze, bez obzira na to kako se ispunjavanje tih obaveza odražava na dušu. 

No onda se i duhovni svijet mora pokrenuti iznimno živahno i sa svoje strane ljudima na Zemlji dati dokaze o njihovom djelovanju na njoj i u svezi nje. Jer, čovjek više ne pronalazi priključak na Svog Tvorca. Njihovi temeljni životni principi moraju biti silno uzdrmani i ljudi time prisiljeni na ponovno razmišljanje o svom “ja”, o svom polazištu i o svom kraju. U potpuno mirnom vremenu opasnost od životarenja u duhovnoj tromosti samo je još veća, no gdje su čovjeku nametnuti tereti za nošenje, kakve god bili vrste, tamo se naposlijetku ipak upita, koji smisao ima cijeli život i kojim putem bi mogao ići kako bi izbjegao tjelesne brige i patnje. I tada on polako i stidljivo obuhvaća Ljubavno pruženu Očevu ruku koja ga prije svega želi istrgnuti iz duhovne nevolje. Ovo je svrha i jedino objašnjenje za svo nadolazeće vrijeme patnje …. 

AMEN

Spread the Truth