Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7278 (Patnje i nespokojstva Isusa, čovjeka…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7278, 9 Veljače 1959

PATNJE I NESPOKOJSTVA ISUSA, ČOVJEKA…

Meni je, također, život na Zemlji kao ljudsko biće bio ponekad težak, jer bio Sam podložan istim zakonima poput vas, morao Sam se boriti protiv istih slabosti i kušnji, i nije uvijek bilo lako suočiti se sa njima premda je Moje srce bilo puno Ljubavi i bilo je prema tome prožeto od strane Božanske Ljubavi kada Sam ju potrebovao. Ali časovi psihološke ojađenosti/iscrpljenosti su također bili dio Mojeg putovanja kroz život i da ju nisam doživio poput vas, Ja isto tako ne bi bio onako ‘human’ kao što vi jeste… Moja duša je trebala proći kroz proces produhovljavanja na Zemlji koji je vodio do Mojeg potpunog sjedinjavanja sa Ocem, potpunog postajanja Jedno sa Njime. Premda je Moja duša doista došla od gore, ona je unatoč tome došla u tijelo sa svim njegovim nezrelim supstancama od kojih se svaka materijalna čahura temeljno sastoji, i sve ove supstance su morale sebe produhoviti, jer tijelo je sa svim njegovim željama i žudnjama vršilo izvanredan pritisak na dušu koja je bila nesposobna zanemariti ove kušnje nego se sa njima trebala nositi… baš kao što je to zadatak ljudske duše koja se želi zaputiti stazom praćenja Isusa da bi sebe oslobodila od grijeha i smrti.

Međutim, borbe kroz koje Sam morao proći su bile teške i Moj zemaljski napredak Me često pritiskao poput preteškog tereta koji je htio učiniti da sumnjam kako ću ikada biti sposoban putovati ovom stazom sve do kraja. Opet i iznova Sam crpio snagu iz Ljubavi… Jer vrlinom Moje Ljubavi i njezinim posljedicama Ja Sam također predvidio težak put kojim Sam se morao zaputiti, Ja Sam predvidio patnju i smrt na Križu baš kao i duhovno stanje ljudi koji su Me prikucali na Križ… A ipak Ja Sam morao nastaviti Mojom stazom sve do kraja… Opet i iznova Sam morao nastojati savladati Moje strahove i slabosti i prionuti uz Oca da Me osnaži u svakoj nevolji duše i tijela, jer Ja Sam doživio sve ove patnje/nevolje poput vas i čak daleko više teško, budući je Moj život okružen sa grešnim čovječanstvom već bio mučenje za Mene, Koji Sam živio u svoj čistoći sred onih za koje Sam želio patiti i umrijeti.

Međutim, što je više Moje tijelo sazrijevalo, to je dublje postalo sjedinjenje Moje duše sa Ocem Koji je bio u Meni, i jasnija je postala Moja misija, koju Sam doista započeo kao ‘ljudsko biće’ no zaključio ju kao ‘Bog’ i koju Sam bio sposoban ostvariti budući je snaga u Meni rasla neprestano, baš ka što je Ljubav spram nesretne ljudske rase postajala veća što Sam se više približavao kraju. I Ljubav je bila snaga koja je omogućila da ostvarim čin Spasenja; Ljubav je bio Otac u Meni Čiju Sam volju želio ispuniti kako bi pomogao Mojoj paloj braći. Svjesno Sam putovao Mojom zemaljskom stazom, isprva Sam imao jedino mutne ideje i onda svako tu i tamo blistave misli i uvide; ipak što je više produhovljavanje u Meni napredovalo to Sam jasnije vidio plan Spasenja naračun kojeg Sam sišao iz kraljevstva svjetla na Zemlju. Ali sve dok su ljudske supstance i dalje prianjale uz Moje tijelo Ja Sam također morao otrpjeti ljudske patnje i mučenja koja su, kao posljednju po redu ali ne i po važnosti, također uključivala unutarnju patnju kako neću biti sposoban nositi se sa Mojim zadatkom… jer znao Sam što bi to značilo kada bi podbacio u borbi protiv onoga (Sotone) koji je bio, i ostao svačiji neprijatelj u vječnostima koje će doći. Ipak izvojevao Sam pobjedu nad njime, ušao Sam u borbu sa nevjerojatnom boli i patnjom i neprestano zadobijao više snage budući je Moja Ljubav spram vas također nastavila rasti budući vi morate trpjeti sve dok niste oslobođeni od njega i njegove moći. Moja snaga je rasla kako se Moja Ljubav jačala.

I zato vi ljudi znate da možete crpsti snagu za vaš zemaljski zadatak jedino iz Ljubavi, jer Moj protivnik će uvijek pokušati oslabiti vas tako što će vas uvesti u neljubaznost/nemilosrdnost, tako što će vas htjeti spriječiti svim sredstvima da ostvarite jedan čin Ljubavi kako bi vas održao slabima… Ali onda se prisjetite da Sam se Ja, također, morao boriti protiv njega, i da Me on također pokušao oslabiti kroz nespokojstva i tjeskobno zapitkivanje da li ću imati snage za Moju misiju. Onda se okrenite Meni za pomoć i apelirajte Mi za snagu protiv neprijatelja vaše duše i za svaku borbu u životu, bila ona zemaljske ili duhovne prirode… I vi nećete tražiti uzalud, jer Ja ću doista uslišiti molitvu svakoga tko Me zazove u njegovoj nevolji.

AMEN

Spread the Truth